Anna Górska-Pawliczuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Bezpieczne otoczenie drogi jako czynnik zmniejszający ryzyko ciężkich konsekwencji wypadków drogowych
A Górska-Pawliczuk, J Żukowska
Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa, 265-276, 2015
22015
Zastosowanie systemu klasyfikacyjnego do interpretacji wyników badań skrętnego ścinania gruntów
P Srokosz, M Bujko, A Górska-Pawliczuk
Inżynieria Morska i Geotechnika, 686--692, 2015
22015
Możliwości zastosowania systemów klasyfikacyjnych do interpretacji wyników badań sondą CPT
A Górska-Pawliczuk, PE Srokosz
Inżynieria Morska i Geotechnika 3 (IMOGEOR, Spółka z o. o.), 285-291, 2015
12015
Safety Assessment of the Regional Warmia and Mazury Road Network Using Time-Series Analysis
J Żukowska, A Górska-Pawliczuk
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 297-300, 2017
2017
Grunty wysadzinowe–wyzwanie dla drogownictwa
A Górska-Pawliczuk
Magazyn Autostrady, 116--122, 2017
2017
Drogowe roboty tymczasowe a Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia
A Górska-Pawliczuk, Ż Joanna
Logistyka, 3453-3461, 2015
2015
SAFETY ASSESSMENT OF THE REGIONAL WARMIA AND MAZURY ROAD NETWORK USING TIME-SERIES ANALYSIS (0112)
J Żukowska, A Górska-Pawliczuk
BOOK OF ABSTRACTS GEOMATICS 2017, 151, 0
POTENTIAL FOR BETTER ROAD SAFETY THROUGH A CHANGE IN OLSZTYN’S PASSANGER TRANSPORT STRUCTURE
J Żukowska, A Górska-Pawliczuk, L Szymański
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8