Follow
Edyta Pijet-Migoń
Edyta Pijet-Migoń
dr, WSB Merito University Wroclaw
Verified email at wsb.wroclaw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Viewpoint geosites—Values, conservation and management issues
P Migoń, E Pijet-Migoń
Proceedings of the Geologists' Association 128 (4), 511-522, 2017
1262017
Geotourism (Geoturystyka)
P Migoń, E Pijet-Migoń, M Dzięgiel, B Błażejowski, A Wierzbowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).[Online] www. codgik. gov. pl …, 2012
1172012
Overlooked geomorphological component of volcanic geoheritage—Diversity and perspectives for tourism industry, Pogórze Kaczawskie region, SW Poland
P Migoń, E Pijet-Migoń
Geoheritage 8, 333-350, 2016
552016
Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
E Pijet-Migoń
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 2012
542012
Geoheritage and cultural heritage—a review of recurrent and interlinked themes
E Pijet-Migoń, P Migoń
Geosciences 12 (2), 98, 2022
412022
Promoting and interpreting geoheritage at the local level—bottom-up approach in the Land of Extinct Volcanoes, Sudetes, SW Poland
E Pijet-Migoń, P Migoń
Geoheritage 11 (4), 1227-1236, 2019
392019
Natural disasters, geotourism, and geo-interpretation
P Migoń, E Pijet-Migoń
Geoheritage 11 (2), 629-640, 2019
392019
Interpreting geoheritage at New Zealand’s geothermal tourist sites—systematic explanation versus storytelling
P Migoń, E Pijet-Migoń
Geoheritage 9, 83-95, 2017
302017
Morphological effects of Pleistocene fault activity in the Sowie Mts., southwestern Poland
D Krzyszkowski, E Pijet
Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband, 243-259, 1993
301993
Geoconservation and tourism at geothermal sites–lessons learnt from the Taupo Volcanic Zone, New Zealand
P Migoń, E Pijet-Migoń
Proceedings of the Geologists' Association 127 (3), 413-421, 2016
212016
Linking wine culture and geoheritage—Missing opportunities at European UNESCO World Heritage sites and in UNESCO Global Geoparks? A survey of web-based resources
E Pijet-Migoń, P Migoń
Geoheritage 13 (3), 71, 2021
132021
Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską–implikacje dla turystyki
E Pijet-Migoń
Uniwersytet Szczeciński, 2014
122014
Late palaeozoic volcanism in Central Europe—geoheritage significance and use in geotourism
P Migoń, E Pijet-Migoń
Geoheritage 12 (2), 43, 2020
112020
Problemy udostępniania turystycznego obiektów wulkanicznego dziedzictwa Ziemi na przykładzie Pogórza Kaczawskiego
P Migoń, E Pijet-Migoń
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 129-151, 2010
82010
Projekt „W krainie wygasłych wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na Pogórzu Kaczawskim
E Pijet-Migoń, P Migoń
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2009
82009
The role of geodiversity and geoheritage in tourism and local development
P Migoń, E Pijet-Migoń
Geological Society, London, Special Publications 530 (1), SP530-2022-115, 2023
62023
Empty sky over the world–passenger air transport in the first weeks of the 2020 pandemic
E Pijet-Migoń
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 23 (2), 20-27, 2020
62020
Promoting and interpreting geoheritage at the local level-bottom-up approach in the land of extinct volcanoes, Sudetes, SW Poland. Geoheritage 11: 1227–1236
E Pijet-Migoń, P Migoń
62019
Landform change due to airport building
E Pijet-Migoń, P Migoń
Urban Geomorphology, 101-111, 2018
62018
Etapy rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej
E Pijet-Migoń
Studia Oeconomica Posnaniensia 4, 39-58, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20