Obserwuj
Magdalena Kozińska
Magdalena Kozińska
Warsaw School of Economics, Bank Guarantee Fund
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej
M Kozińska
CeDeWu, Warszawa, 2018
222018
Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym
M Kozińska, J Michalewicz, J Pycka, B Zdanowicz
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2020
102020
Banki centralne Unii Europejskiej jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19
Kozińska
82021
Role of deposit insurance schemes on financial markets
M Kozińska
International Journal of Monetary Economics and Finance 14 (1), 91-104, 2021
52021
RYZYKO PRAWNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM – WNIOSKI Z UPADŁOŚCI BANCO POPULAR ESPAÑOL
M Kozińska
Bezpieczny Bank, 59-85, 2018
52018
Resolution w sektorze ubezpieczeniowym – przesłanki, modelowe rozwiązania i wyzwania
Kozińska
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2022 (4), 39-60, 2023
42023
CEE EU Central Banks’ Policy during the First Wave of COVID-19
M Kozińska
Journal of Central Banking Theory and Practice 11 (3), 5-32, 2022
42022
Bankowość elektroniczna: istota i innowacje
A Gospodarowicz, M Gospodarowicz, M Kozińska, E Ślązak, K Zarańska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
42018
A resolution in the Spanish banking sector: the case of Banco Popular Espanol
M Kozińska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 978 (6), 61-80, 2018
42018
W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji
M Kozińska, J Michalewicz, B Zdanowicz
Bezpieczny Bank 82 (1), 8-47, 2021
32021
MREL a polski sektor bankowy
M Kozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 253-265, 2018
32018
Resolution tools in the opinion of EU resolution authorities
M Kozińska
Finanse, 2018
32018
Digital currencies and the new global financial system
R Aneja, R Dygas
Routledge, 2023
22023
Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność
M Kozińska, B Wilk
Bezpieczny Bank 89 (4), 29-52, 2022
22022
The scope of the Bank Guarantee Fund’s activities and its potential for extension
M Kozińska
Bezpieczny Bank 79 (2), 81-103, 2020
22020
Condohotele jako przykład produktu dla klientów Private Banking w Polsce
M Kozińska
Studia Ekonomiczne 387, 86-100, 2019
22019
Bankowość elektroniczna: istota i innowacje (Electronic banking: essence and innovation)
G Andrzej, M Gospodarowicz, M Kozińska, E Ślązak, K Zarańska, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2018
22018
Central counterparties–risk minimizers?
MM Kozińska
Central European Review of Economics and Management 2 (4), 87-109, 2018
22018
Structure of the Passive Side of a Bank’s Balance Sheet Versus the Pari Passu and No-Creditor-Worse-Off Rules
M Kozińska
Financial Sciences, Volume 23, Issue 3, 2018, 2018
22018
Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku
M Kozińska
Świat bankowości (red. M. Zaleska), 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20