Teresa Gajewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Importance of logistics services attributes influencing customer satisfaction
G Teresa, G Evangelos
4 th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport …, 2015
242015
Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services
TG M. Lisińska-Kuśnierz
LogForum 10 (1), 13-19, 2014
202014
Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki
T Gajewska
LogForum 5 (3), 1-7, 2009
162009
Estimating the performance of the logistics services attributes influencing customer satisfaction in the field of refrigerated transport
G Teresa, G Evangelos
International Journal Shipping and Transport Logistisc 9 (5), 540-561, 2017
142017
Implementing the Requirements of ISO 9001 and Improvement Logistics Processes in SMES Which Operate in the Textile Industry
D Zimon, T Gajewska, M Malindzakova
Autex Research Journal 18 (4), 392-397, 2018
82018
Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports
L Filina-Dawidowicz, T Gajewska
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 46 (3), 151-157, 2018
82018
Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego
T GAJEWSKA, M SZKODA
Logistyka 3, 1364-1372, 2015
82015
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym
T Gajewska
Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
82012
Kryteria oceny jakości usług logistycznych
T Gajewska
Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory 2, 30-38, 2010
82010
Study of the logistics factors that Influence the development of e-commerce services in the customer’s opinion
T Gajewska, D Zimon
Archives of Transport 45, 2018
72018
An Influence of Quality Management System for Improvement of Logistics Distribution
D Zimon, T Gajewska, L Bednárová
Calitatea 17 (155), 68, 2016
72016
Determinants of competitiveness level of refrigerated transport services companies
M Lisinska-Kusnierz, T Gajewska
Polish Journal of Natural Sciences 29 (4), 405-413, 2014
72014
Analiza niezawodności dostaw w transporcie chłodniczym
T Gajewska, G Kaczor
Logistyka 5, 453-462, 2014
62014
Analiza transportu produktów żywnościowych
T Gajewska
Logistyka 6, 3716-3724, 2014
62014
Analiza porównawcza wybranych aspektów oceny jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego
T Gajewska
Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12, 31-36, 2013
62013
Wyznaczenie kryteriów jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego
T Gajewska
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015
52015
Analiza transportu intermodalnego w Polsce
T GAJEWSKA, M SZKODA
Logistyka 3, 1355-1363, 2015
52015
Analiza jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym z wykorzystaniem metody Servqual
T Gajewska
Logistyka 6, 3710-3715, 2014
52014
Ocena przydatności wdrożonych systemów i standardów zarządzania w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego
G Teresa
Logistyka 3, 1877-1882, 2014
52014
Assessment of companies attidutes connected with perfection of quality logistics services in refrigerated transport
T Gajewska
Logistyka 2, 67-69, 2014
52014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20