Follow
Teresa Gajewska
Teresa Gajewska
Assistant Professor, Cracow University of Technology, Department of Rail Vehicles and Transport
Verified email at pk.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of the level of customer satisfaction on the quality of e-commerce services
T Gajewska, D Zimon, G Kaczor, P Madzík
International Journal of Productivity and Performance Management 69 (4), 666-684, 2020
1172020
Importance of logistics services attributes influencing customer satisfaction
G Teresa, G Evangelos
4 th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport …, 2015
432015
Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services
TG M. Lisińska-Kuśnierz
LogForum 10 (1), 13-19, 2014
312014
Study of the logistics factors that Influence the development of e-commerce services in the customer’s opinion
T Gajewska, D Zimon
Archives of Transport 45 (1), 25-34, 2018
292018
Implementing the requirements of ISO 9001 and improvement logistics processes in SMES which operate in the textile industry
D Zimon, T Gajewska, M Malindzakova
Autex Research Journal 18 (4), 392-397, 2018
272018
Estimating the performance of the logistics services attributes influencing customer satisfaction in the field of refrigerated transport
G Teresa, G Evangelos
International Journal Shipping and Transport Logistisc 9 (5), 540-561, 2017
192017
Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports
L Filina-Dawidowicz, T Gajewska
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 46 (3), 151-157, 2018
182018
Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki
T Gajewska
LogForum 5 (3), 1-7, 2009
182009
An influence of quality management system for improvement of logistics distribution
D Zimon, T Gajewska, L Bednárová
Calitatea 17 (155), 68, 2016
132016
Examination of importance and range of comprehensive service for refrigerated containers in seaports
L Filina-Dawidowicz, T Gajewska
International Journal of Applied Management Science 10 (1), 26-43, 2018
112018
Wybrane metody i wskaźniki pomiaru jakości usług logistycznych
T Gajewska
Autobusy. Technika. Eksploatacja, Systemy Transportowe 6, 1320-1326, 2016
102016
The Use of Biodrying to prevent self-heating of alternative fuel
T Gajewska, M Malinowski, M Szkoda
Materials 12 (18), 3039, 2019
92019
Wyznaczenie kryteriów jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego
T Gajewska
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015
92015
Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego
T GAJEWSKA, M SZKODA
Logistyka 3, 1364-1372, 2015
82015
Kryteria oceny jakości usług logistycznych
T Gajewska
Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory 2, 30-38, 2010
82010
Determinants of competitiveness level of refrigerated transport services companies
M Lisinska-Kusnierz, T Gajewska
Polish Journal of Natural Sciences 29 (4), 405-413, 2014
72014
Analiza niezawodności dostaw w transporcie chłodniczym
T Gajewska, G Kaczor
Logistyka 5, 453-462, 2014
72014
Analiza transportu produktów żywnościowych
T Gajewska
Logistyka 6, 3716-3724, 2014
72014
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym
T Gajewska
Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
72012
Analiza jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym z wykorzystaniem metody Servqual
T Gajewska
Logistyka 6, 3710-3715, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20