Obserwuj
Joanna Dziak
Joanna Dziak
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich-raport z badań
J Dziak, E Rozkosz, M Karciarz, Z Wiorogórska
Bibliotheca Nostra 1 (31), 26-41, 2013
142013
Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej
J Dziak
Biblioteka i Edukacja, 2015
22015
Ocena efektywności edukacji informacyjnej–przyczynek do metodologii
J Dziak
Biblioteka i Edukacja, 2013
22013
Dostępność bibliotek akademickich dla użytkowników niepełnosprawnych w kontekście inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz tworzenia Europy bez barier
J Dziak
W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. Pobrane z: http …, 2010
22010
Wymiana wydawnictw w bibliotekach akademickich–czy ma się mieć dobrze.„
J Dziak
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”(EBIB). Materiały …, 2005
22005
Jak szkolimy on-line? Przysposobienie biblioteczne w nowej formie.„
J Dziak
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”[online], 120, 2011
12011
Konferencja „Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?”(Poznań, 25–26 października 2017 r.)
J Dziak
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 28 (1), 171-175, 2018
2018
Powołanie Komisji ds. Edukacji Informacyjnej
J Dziak
Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy 1, 2011
2011
Sprawozdanie z konferencji „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”
J Dziak, BGPŚ w Gliwicach
Biuletyn EBIB 8, 1-3, 2011
2011
Informacja europejska na stronach WWW bibliotek naukowych województwa śląskiego
J Dziak
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 11 (4), 16-18, 2003
2003
Dostępno ć bibliotek akademickich dla użytkowników niepełnosprawnych w kontekcie inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz tworzenia Europy bez barier
J DZIAK
BIBLIOTEKARZ
EB ZYBERT, J MAJ, B BUDYŃSKA, M JEZIERSKA, J DZIAK
Przysposobienie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej-próba podsumowania
J Dziak
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13