Jan Strelau
Jan Strelau
SWPS University of Social Science and Humanities
Verified email at swps.edu.pl
TitleCited byYear
Psychologia: podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej
J Strelau
Gdanskie Wydawnictwo Psych, 2003
630*2003
Temperament personality activity
J Strelau
Academic Press, 1983
6051983
Genetic and environmental influences on personality: A study of twins reared together using the self‐and peer report NEO‐FFI scales
R Riemann, A Angleitner, J Strelau
Journal of Personality 65 (3), 449-475, 1997
5071997
Temperament: A psychological perspective
J Strelau
Springer Science & Business Media, 1998
4481998
Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae
B Zawadzki, J Strelau, P Szczepaniak, M Śliwińska
Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 1998
3911998
Psychologia temperamentu
J Strelau
Studia Psychologiczne 38 (2), 2000
2682000
Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS
J Strelau, A Jaworowska, K Wrześniewski, P Szczepaniak
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego …, 2005
2322005
Cross-cultural anxiety
CD Spielberger, R Díaz-Guerrero, J Strelau
Taylor & Francis, 1976
2191976
Psychologia różnic indywidualnych
J Strelau, B Zawadzki
Scholar, 2006
2182006
Formalna charakterystyka zachowania-kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT): podręcznik
B Zawadzki, J Strelau
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1997
1871997
The serotonin transporter gene and peer-rated neuroticism
D Ball, L Hill, B Freeman, TC Eley, J Strelau, R Riemann, FM Spinath, ...
Neuroreport 8 (5), 1301-1304, 1997
1811997
The formal characteristics of behaviour—Temperament inventory (FCB—TI): Validity studies
J Strelau, B Zawadzki
European Journal of Personality 9 (3), 207-229, 1995
1481995
Temperament-osobowość-działanie
J Strelau
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1985
1471985
The Formal Characteristics of Behaviour‐Temperament Inventory (FCB‐TI): theoretical assumptions and scale construction
J Strelau, B Zawadzki
European Journal of Personality 7 (5), 313-336, 1993
1461993
Personality dimensions and arousal
J Strelau, HJ Eysenck
Springer Science & Business Media, 2013
1412013
Temperament as a regulator of behavior: After fifty years of research.
J Strelau
Eliot Werner Publications, 2008
1362008
The concepts of arousal and arousability as used in temperament studies.
J Strelau
American Psychological Association, 1994
1351994
The concept of temperament in personality research
J Strelau
European Journal of personality 1 (2), 107-117, 1987
1341987
Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera
P Szczepaniak, J Strelau, K Wrześniewski
1211996
Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań
S Jan, J Brzeziński, W Łukaszewski
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006
1122006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20