Jan Strelau
Jan Strelau
SWPS University of Social Science and Humanities
Verified email at swps.edu.pl
TitleCited byYear
Temperament personality activity
J Strelau
Academic Press, 1983
6151983
Genetic and environmental influences on personality: A study of twins reared together using the self‐and peer report NEO‐FFI scales
R Riemann, A Angleitner, J Strelau
Journal of Personality 65 (3), 449-475, 1997
5141997
Temperament: A psychological perspective
J Strelau
Springer Science & Business Media, 1998
4531998
Psychologia
J Strelau, D Doliński
Podręcznik akademicki 2 (s 320), 444, 2000
4432000
Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae
B Zawadzki, J Strelau, P Szczepaniak, M Śliwińska
Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 1998
4081998
Psychologia temperamentu
J Strelau
Studia Psychologiczne 38 (2), 2000
2862000
Psychologia: podręcznik akademicki. Psychologia ogólna
J Strelau
Gdanskie Wydawnictwo Psych, 2007
283*2007
Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS
J Strelau, A Jaworowska, K Wrześniewski, P Szczepaniak
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego …, 2005
2362005
Psychologia różnic indywidualnych
J Strelau, B Zawadzki
Scholar, 2006
2282006
Cross-cultural anxiety
CD Spielberger, R Díaz-Guerrero, J Strelau
Taylor & Francis, 1976
2221976
Formalna charakterystyka zachowania-kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT): podręcznik
B Zawadzki, J Strelau
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2010
1942010
The serotonin transporter gene and peer-rated neuroticism
D Ball, L Hill, B Freeman, TC Eley, J Strelau, R Riemann, FM Spinath, ...
Neuroreport 8 (5), 1301-1304, 1997
1841997
Temperament-osobowość-działanie
J Strelau
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1985
1581985
The formal characteristics of behaviour—Temperament inventory (FCB—TI): Validity studies
J Strelau, B Zawadzki
European Journal of Personality 9 (3), 207-229, 1995
1501995
The Formal Characteristics of Behaviour‐Temperament Inventory (FCB‐TI): theoretical assumptions and scale construction
J Strelau, B Zawadzki
European Journal of Personality 7 (5), 313-336, 1993
1451993
Personality dimensions and arousal
J Strelau, HJ Eysenck
Springer Science & Business Media, 2013
1402013
Temperament as a regulator of behavior: After fifty years of research.
J Strelau
Eliot Werner Publications, 2008
1402008
The concept of temperament in personality research
J Strelau
European Journal of personality 1 (2), 107-117, 1987
1351987
The concepts of arousal and arousability as used in temperament studies.
J Strelau
American Psychological Association, 1994
1331994
Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera
P Szczepaniak, J Strelau, K Wrześniewski
1301996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20