Obserwuj
Ewelina Sokołowska
Ewelina Sokołowska
Ph.D. Sc.D., Department of Digital Economics and Finance, Gdansk University of Technology
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Giełdowe instrumenty pochodne
E Wiśniewska
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2008
402008
Innovations in the payment card market: The case of Poland
E Sokołowska
Electronic Commerce Research and Applications 14 (5), 292-304, 2015
292015
Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych
E Sokołowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
232010
The Principles of alternative investments management: a study of the global market
E Sokołowska
Springer, 2015
18*2015
Alternative Investments in Wealth Management
E Sokołowska
Springer, 2014
172014
Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
E Wiśniewska, JW Wiśniewski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
152007
Ewolucja i perspektywy rozwoju art investment jako alternatywnej formy inwestowania
E Sokołowska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu, 2012
92012
Pochodne instrumenty pogodowe w zarządzaniu ryzykiem
E Sokołowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 736-743, 2009
92009
Pochodne instrumenty pogodowe jako narzędzia ograniczenia ryzyka w rolnictwie
E Sokolowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 (10), 2008
92008
Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa
JW Wiśniewski, E Wiśniewska
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2004
92004
City brand equity, a marketing perspective
E Sokołowska, K Pawlak, G Hajduk, A Dziadkiewicz
Cities 130, 103936, 2022
72022
Forecasts of payment card payments against the changes in the infrastructure of the payment system in Poland
E Sokołowska, W Wiśniewski
10th International Scientific Conference on Financial Management of Firms …, 2015
72015
Dynamiczny model ekonometryczny w ocenie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
WJW Sokołowska E.
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 209 – 219, 2008
72008
Ekonometryczna analiza oddziaływania podatku od towarów i usług na produkcję w małym przedsiębiorstwie
E Wiśniewska, JW Wiśniewski
Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie …, 2005
62005
Prognozy rynku kart płatniczych w Polsce
E Sokołowska, J Wiśniewski
Studia Ekonomiczne, 175-190, 2016
52016
Liquidity management by effective debt collection: a statistical analysis in a small industrial enterprise
JW Sokołowska Ewelina
Ekonomika 94 (1), 143-156, 2015
52015
Corporate governance in Poland: strengths, weaknesses and challenges
M Jerzemowska, A Golec, B Gabriel, O Martyniuk, E Sokołowska
5th International Conference" Economic challenges in enlarged Europe …, 2013
52013
Tendencje kosztów pracy w małym przedsiębiorstwie
WJW Sokołowska E.
Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, 499-508, 2009
5*2009
Fiskalne uwarunkowania zapotrzebowania na prace w małym przedsiebiorstwie, w pracy zbiorowej pod red
E Wisniewska, JW Wisniewski
J. Ostaszewskiego pt." O nowy ład podatkowy w Polsce”, SGH, Warszawa, 463-472, 2007
5*2007
METODY USTALANIA CEN PRODUKTÓW NA RYNKU USŁUG W POLSCE.
E Sokołowska, M Schulz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
42014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20