Ewelina Sokołowska
Ewelina Sokołowska
prof UG, dr hab., Department of Corporate Finance,University of Gdansk
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Giełdowe instrumenty pochodne
E Wiśniewska
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2007
382007
Innovations in the payment card market: The case of Poland
E Sokołowska
Electronic Commerce Research and Applications 14 (5), 292-304, 2015
202015
Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych
E Sokołowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
192010
Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
E Wiśniewska, JW Wiśniewski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
132007
The Principles of alternative investments management: a study of the global market
E Sokołowska
Springer, 2015
12*2015
Alternative Investments in Wealth Management
E Sokołowska
Springer, 2014
112014
Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa
JW Wiśniewski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2004
102004
Ewolucja i perspektywy rozwoju art investment jako alternatywnej formy inwestowania
E Sokołowska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu, 2012
92012
Pochodne instrumenty pogodowe w zarządzaniu ryzykiem
E Sokołowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 736-743, 2009
92009
Pochodne instrumenty pogodowe jako narzędzia ograniczenia ryzyka w rolnictwie
E Sokolowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 (10), 2008
92008
Dynamiczny model ekonometryczny w ocenie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
WJW Sokołowska E.
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 209 – 219, 2008
62008
Fiskalne uwarunkowania zapotrzebowania na prace w małym przedsiebiorstwie, w pracy zbiorowej pod red
E Wisniewska, JW Wisniewski
J. Ostaszewskiego pt." O nowy ład podatkowy w Polsce”, SGH, Warszawa, 463-472, 2007
6*2007
Ekonometryczna analiza oddziaływania podatku od towarów i usług na produkcję w małym przedsiębiorstwie
E Wiśniewska, JW Wiśniewski
Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie …, 2005
62005
Tendencje kosztów pracy w małym przedsiębiorstwie
WJW Sokołowska E.
Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, 499-508, 2009
5*2009
METODY USTALANIA CEN PRODUKTÓW NA RYNKU USŁUG W POLSCE.
E Sokołowska, M Schulz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
42014
Bazy danych i indeksy funduszy hedgingowych
E Sokołowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 284-294, 2010
42010
Fiskalne obciążenia zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie na tle wydajności pracy
WJW Sokołowska E.
Acta Universitatis Nicolai Copernici, 121-132, 2008
42008
Forecasts of payment card payments against the changes in the infrastructure of the payment system in Poland
E Sokołowska, W Wiśniewski
10th International Scientific Conference on Financial Management of Firms …, 2015
32015
Strategia long/short equity w działalności funduszy hedgingowych
E Sokołowska
32008
Statystyczna analiza kwartalnej płynności finansowej a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa
WJW Sokołowska E.
Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, 189-196, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20