Obserwuj
Dorota Degen
Dorota Degen
dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Ph. D., Nicolaus Copernicus University)
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych
D Degen, M Żynda
62012
Polityka naukowa władz Polski Ludowej w zakresie humanistyki (1945–1990),[w:] Humanistyka polska w latach 1945–1990, red
D Degen, P Hübner
U. Jakubowska, J. Myśliński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 11-38, 2006
42006
Polityka naukowa władz Polski Ludowej w zakresie humanistyki (1945–1990)
D Degen, P Hübner
Humanistyka polska w latach 1945–1990, pod red. Urszuli Jakubowskiej …, 2006
4*2006
Miodowe miesiące... Początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951-1956)
D Degen
Europejskie Centrum Edukacyjne, 2004
3*2004
Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów
D Degen, J Gzella
22010
Nagrody literackie–„konie pociągowe” rynku książki?
D Degen
22008
Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959
D Degen
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
12014
Tworzenie zasad opracowania edytorskiego w PRL-u. Przegląd źródeł
D Degen
Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 5, 93-100, 2013
12013
Organizacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w świetle Ankiety w sprawie czasopism naukowych Ministerstwa Oświaty z 30 lipca 1947 roku
D Degen
Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 12, z. 2, 107-118, 2009
12009
„Studia Angerburgica” – głos „małych ojczyzn”,
D Degen
Zapiski Historyczne, z. 2-3, 137-144, 2007
12007
Akcja skryptowa” w działalności Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1951–1956
D Degen
Acta Universitatis Nicolai Copernici; seria Bibliologia 4, 145-157, 2000
12000
Zakazane i niewygodne: ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku
D Degen, G Gzella, J Gzella
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
2015
Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej
D Degen, R Degen
Toruńskie Studia Bibliologiczne 7 (2 (13)), 77-96, 2014
2014
Typograficzne „dzierganie”, czyli wystawa prac Bohdana Butenki
D Degen
Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 5, 150-154, 2013
2013
Z inspiracji Ministerstwa…– zeszyty naukowe szkół wyższych (1953–1958)
D Degen
Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, pod red. I …, 2012
2012
Celem naszym jest – uczyć praktycznie! Seria „Radź Sam Sobie – Biblioteczka Życia Praktycznego” (1940–1944)
D Degen
Krakiv-L’wiw. Knigi, časopisi, biblioteki XIX-XX st. 10, 134-143, 2011
2011
Organizacja działalności wydawniczej uniwersytetów w Polsce w latach 1945–1956 na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
D Degen
Folia Thoruniensia, t. 9-10, 67-74, 2010
2010
„...szkodliwe, zdezaktualizowane i bezwartościowe...”. Zarys działalności Komisji Oceny Wycofywanych Wydawnictw (1954–1956)
D Degen
Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w …, 2010
2010
[recenzja:] Michał Rogoż: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945− 1989. Studium historycznoprasowe, Kraków 2009 (Dorota Degen)
D Degen
Toruńskie Studia Bibliologiczne 3 (2 (5)), 181-183, 2010
2010
ORGANIZATION OF POLISH PERIODICALS IN THE LIGHT OF THE MINISTRY OF EDUCATION'S'QUESTIONNAIRE SURVEY ON SCIENTIFIC PERIODICALS'OF 30 JULY 1947 (Organizacja polskiego …
D Degen
Rocznik Historii Prasy Polskiej 2 (12), 107-118, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20