Obserwuj
Michał Nowosielski
Michał Nowosielski
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań
M Nowosielski
Przegląd Zachodni 343 (03), 3-28, 2012
41*2012
Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
IZ Policy Papers 11, 1-96, 2013
312013
Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania
M Nowosielski
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, 2016
28*2016
Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych
M Nowosielski
Przegląd Zachodni, 2011
222011
Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
M Nowak, M Nowosielski
Instytut Zachodni, 2006
172006
Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych
M Nowosielski
Kultura i Edukacja 4, 7-33, 2012
132012
Poles Living in Ireland and their Quality of Life
A Nolka, M Nowosielski
Journal of Identity and Migration Studies 3 (1), 28, 2009
122009
„Nowa polityka polonijna”—obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?
M Nowosielski, W Nowak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 73-89, 2017
112017
Challenging urban exclusion? Theory and practice
M Nowosielski
Polish Sociological Review 179 (3), 369-383, 2012
102012
Między Wschodem a Zachodem – geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017
M Nowosielski, W Nowak
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15, 139-158, 2018
92018
Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich–propozycja modelu wyjaśniającego
W Nowak, M Nowosielski
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 42 (3 (161)), 31-52, 2016
92016
Between area-based initiatives and community-development programmes. The example of the Soziale Stadt Programme
M Nowosielski
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2012
92012
Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives
M Nowak, M Nowosielski
Book financially supported by Polish Sociological Association and Polish …, 2008
82008
Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech
M Nowosielski
Instytut Zachodni, 2006
8*2006
Leadership struggles and challenges for diaspora policies: A case study of the Polish institutional system
W Nowak, M Nowosielski
Innovation: The European Journal of Social Science Research 34 (1), 93-110, 2021
72021
Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”
M Nowosielski
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" 202, 2015
72015
Pytanie o społeczny bezruch
M Nowak, M Nowosielski
Nowak, M. Nowosielski, M. (red.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie …, 2006
72006
Od „próżni socjologicznej” do „społecznego bezruchu”. Uwarunkowania ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 80. i 90. XX wieku
M Nowak, M Nowosielski
Państwo, samorząd i społeczeństwo lokalne, 2005
7*2005
(Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility
M Nowak, M Nowosielski
Frankfurt am Main, 2011
62011
The Trap of Transnationalism-Polish Organizations in Germany
M Nowosielski
Polish Sociological Review 175 (3), 315-331, 2011
62011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20