Obserwuj
Michał Nowosielski
Michał Nowosielski
Uniwersytet WSB Merito Gdańsk/Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań
M Nowosielski
Przegląd Zachodni 343 (03), 3-28, 2012
44*2012
Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
IZ Policy Papers 11, 1-96, 2013
352013
Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania
M Nowosielski
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, 2016
342016
Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych
M Nowosielski
Przegląd Zachodni, 2011
252011
Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych
M Nowosielski
Kultura i Edukacja 4, 7-33, 2012
192012
„Nowa polityka polonijna”—obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?
M Nowosielski, W Nowak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 73-89, 2017
182017
Poles Living in Ireland and their Quality of Life
A Nolka, M Nowosielski
Journal of Identity and Migration Studies 3 (1), 28, 2009
172009
Challenging urban exclusion? Theory and practice
M Nowosielski
Polish Sociological Review 179 (3), 369-383, 2012
152012
Polskie organizacje imigranckie w Europie: w poszukiwaniu nowego modelu
M Nowosielski, M Dzięglewski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
142021
Czy społeczny bezruch
M Nowak, M Nowosielski
O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Poznań, 2006
142006
Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich–propozycja modelu wyjaśniającego
W Nowak, M Nowosielski
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 42 (3 (161)), 31-52, 2016
132016
Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system
W Nowak, M Nowosielski
Innovation: The European Journal of Social Science Research 34 (1), 93-110, 2021
122021
Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives
M Nowak, M Nowosielski
Book financially supported by Polish Sociological Association and Polish …, 2008
122008
Między Wschodem a Zachodem – geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017
M Nowosielski, W Nowak
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15, 139-158, 2018
112018
Between area-based initiatives and community-development programmes. The example of the Soziale Stadt Programme
M Nowosielski
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2012
11*2012
Pytanie o społeczny bezruch
M Nowak, M Nowosielski
Nowak, M. Nowosielski, M. (red.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie …, 2006
82006
Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
M Nowak, M Nowosielski
Instytut Zachodni, 2006
82006
Dynamika migracji z Polski do Niemiec i charakterystyka polskiej zbiorowości
M Nowosielski
Studia BAS, 75-100, 2019
72019
Znaczenie determinant bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiĊbiorstwa
A Górny, K Borodako, M Nowosielski
Forsight w praNtyce zarządzania przedsiĊbiorstwem. Analizy i studia …, 2012
72012
Polskie organizacje imigranckie w Europie
M Nowosielski, M Dzięglewski
W poszukiwaniu nowego modelu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
62021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20