Obserwuj
Maria Barłowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Swada i milczenie
B Maria
Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku: prolegomena filologiczne. Katowice …, 2010
21*2010
Jerzy Ossoliński: orator polskiego baroku
M Barłowska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
152000
Amplifikacja retoryczna
M Barłowska
W: Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek …, 2008
12*2008
Retoryka
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, P Wilczek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
11*2008
Ćwiczenia z retoryki
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, M Załęska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
10*2019
Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski–mowy pogrzebowe: teksty w dialogu
M Barłowska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
92008
Niebiański punkt odniesienia
M Barłowska
O niezawodnych sposobach amplifikacji, 101, 2006
6*2006
"Nasz Kochanowski": studia z recepcji poety w wieku XVII
M Barłowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
5*2014
„Bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała”. Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu
M Barłowska
Wschodni Rocznik Humanistyczny, VII, 57-68, 2010
52010
Ekscytarz Chodkiewicza w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego. Powinowactwa literackie i rzeczywiste
M Barłowska
Barok. Historia–Literatura–Sztuka, 8 (1), 77-93, 2001
42001
Na swady sarmackiej placu: o kulturze oratorskiej wieku XVII
M Barłowska
Wydawn. Szumacher, 2001
42001
W poszukiwaniu adresata dedykacji
M Barłowska
O przypadkach szczególnych,[w:] R. Ocieczek, A. Sitkowa (red.), Dedykacje w …, 2006
32006
Oddawanie panny z przyganą: frantowskie i nie tylko
M Barłowska
W: Sarmackie theatrum 3, 0
3
Stare i nowe-dwa nieznane wiersze „na zegary”
M Barłowska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
22020
Wprowadzenie do lektury
M Barłowska, M Ciszewska
Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe, 5-32, 2019
22019
„Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego–powrót
M Barłowska
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 60 (1), 11-27, 2016
22016
Wśród oracji komicznych XVII wieku
M Barłowska
Napis 14, 91-111, 2008
22008
Klorynda i Tankred w topice mowy weselnej Jerzego Ossolińskiego, w: Z ducha Tassa.[Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544–1595)], red
B Maria
R. Ocieczek, przy współudziale B. Mazurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu …, 1998
21998
„Drogi klejnot i piastującemu ozdobny”
B Maria
Sejmowe oracje przy przekazywaniu pieczęci, w: Sarmackie theatrum 1, 167-185, 0
2
Do obrazu Holandii w wieku XVII: Opisanie Holandrów z sylwy Andrzeja Lubienieckiego
M Barłowska
Prace Literaturoznawcze, 9-22, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20