Maria Barłowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Jerzy Ossoliński: orator polskiego baroku
M Barłowska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
102000
Swada i milczenie: zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku-prolegomena filologiczne
M Barłowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
92010
Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski–mowy pogrzebowe: teksty w dialogu
M Barłowska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
9*2008
Retoryka
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, P Wilczek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
82008
Ćwiczenia z retoryki
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, M Załęska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
72019
Amplifikacja retoryczna
M Barłowska
W: Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek …, 2008
72008
Niebiański punkt odniesienia
M Barłowska
O niezawodnych sposobach amplifikacji, 101, 2006
52006
Na swady sarmackiej placu: o kulturze oratorskiej wieku XVII
M Barłowska
Wydawn. Szumacher, 2001
42001
„Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego–powrót
M Barłowska
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 60 (1), 11-27, 2016
22016
Wśród oracji komicznych XVII wieku
M Barłowska
Napis 14, 91-111, 2008
22008
niebiański punkt odniesienia. o niezawodnych sposobach amplifikacji, w: Poezja i astronomia, pod red
M Barłowska
Bogdana Burdzieja, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Toruń, 2006
22006
Czego w oratorstwie polskim XVII wieku nie widać z perspektywy Mówcy polskiego Jana Pisarskiego?
M Barłowska
Forum Artis Rhetoricae 4 (35), 9-20, 2013
12013
Wyzwania kultury współczesnej a retoryka.„
M Barłowska
Forum Artis Rhe‑toricae, 2011
12011
Wilno jako Rzym, czyli nieznany list Stanisława Rakowskiego do Andrzeja Trzebickiego
M Barłowska
12009
Problem tytułu w wydawaniu mów (świeckie oratorstwo XVI–poł. XVIII wieku)
M Barłowska
Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 19 (1), 8-18, 2021
2021
SŁOWO OD REDAKCJI
M Kuran, E Cybulska-Bohuszewicz, M Barłowska, D Dybek, W Wojtowicz
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura 1, 5-6, 2020
2020
Mowy „przy oddawaniu”, czyli o możliwych powinowactwach retorycznych gatunków
M Barłowska
Śląskie Studia Polonistyczne, 1-20, 2020
2020
Do obrazu Holandii w wieku XVII: Opisanie Holandrów z sylwy Andrzeja Lubienieckiego
M Barłowska
Prace Literaturoznawcze, 9-22, 2020
2020
Słowo od Redakcji
M Barłowska, E Cybulska-Bohuszewicz, D Dybek, M Kuran, W Wojtowicz
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura 2, 5-6, 2019
2019
Jakub Sobieski Mowy pogrzebowe
M Barłowska, M Ciszewska
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20