Follow
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań University of Economics and Business
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions
K Pająk, B Kamińska, O Kvilinskyi
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (21), 204-217, 2016
1702016
Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland
K Pająk, O Kvilinskyi, O Fasiecka, R Miśkiewicz
Economics and Environment 61 (2), 17-17, 2017
1162017
Determinanty rozwoju regionalnego–współczesne odniesienie
K Pająk, P Dahlke, O Kvilinskyi
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 109-122, 2016
822016
Marketing Tools for Improving Enterprise Performance in the Context of Social and Economic Security of the State: Innovative Approaches to Assessment
A Kwilinski, K Pajak, O Halachenko, S Vasylchak, Y Pushak, P Kuzior
Marketing and Management of Innovations 4, 172-181, 2019
812019
Operation of a business entity in the context of globalization
K Payonk, V Lyashenko, O Kvilinskyi
Экономический вестник Донбасса, 18-23, 2015
722015
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego
K Pająk
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
462005
Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym
K Golczak, K Golinowski, J Kamycki, KJ Lewandowski, K Pająk, J Płaczek, ...
Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym, 87-120, 2021
392021
Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
K Pająk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
382011
Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce w procesie transformacji
K Pająk
Holding Edukacyjny-Paweł Pietrzyk, 2001
212001
Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2 (61), 122-138
K Pająk, O Kvilinskyi, O Fasiecka, R Miśkiewicz
152017
Kierownik w XXI wieku: determinanty psychospołeczne sukcesu
K Pająk, A Zduniak
Elipsa, 2003
152003
Samorząd terytorialny w Polsce: wybrane aspekty jego funkcjonowania
K Pająk
Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003
142003
Competitive market and sources of its advantages in the electric energy subsector
K Pająk, G Kinelski
Progress in Economic Sciences, 2017
102017
Raising the Level of Financial Security of the Enterprise Based on the Basic Risks Differentiation
K Pajak, V Omelyanenko, V Makedon, V Shevchenko, I Ovcharenko
Journal of Security and Sustainability Issues 10 (1), 115-130, 2020
92020
Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej
K Pająk, J Mazurkiewicz
Studia Ekonomiczne, 249-260, 2014
92014
Samorząd terytorialny w Polsce
K Pająk
Wybrane aspekty jego funkcjonowania. Akademia Bydgoska im. Kazimierza …, 2003
92003
Samorząd terytorialny w kszta· ltowaniu rozwoju lokalnego: studium politologiczne
K Pająk
Państwowa Wyższa Szko· la Zawodowa im. Stanis· lawa Staszica, 2007
82007
Franchising transfer of renewable energy technologies in the context of sustainable development of regions
K Pająk, S Zwierzchlewski, O Kvilinskyi
International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of …, 2016
72016
Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski: studium porównawcze euroregionów:" Śląsk Cieszyński"," Beskidy" i" Tatry"
S Sanetra-Półgrabi, A Lutrzykowski, K Pająk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
62015
Bezpieczeństwo energetyczne w jednostkach samorządu terytorialnego
K Pająk
Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, 39-59, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20