Renata Anisiewicz
Renata Anisiewicz
Adiunkt, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Small Border Traffic and Cross-Border Tourism Between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation
R Anisiewicz, T Palmowski
Quaestiones Geographicae 2, 79-86, 2014
202014
Development of new forms of co-operation between the Tri-City and the Kaliningrad district/T
T Palmowski, R Anisiewicz
Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (peд.), Economic, geopolitical and …, 2003
62003
Współpraca Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako istotny element integracji bałtyckiej
R Anisiewicz, T Palmowski
Prace i Studia Geograficzne 61 (1), 13-28, 2016
52016
Przejścia i ruch graniczny
R Anisiewicz
Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem …, 2007
4*2007
Współpraca transgraniczna pomiędzy województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim w świetle zawartych umów
R Anisiewicz
Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i …, 2004
42004
Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia
M Pacuk, R Anisiewicz, J Czochański, K Kopeć, M Połom, T Michalski, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
32016
Mały ruch graniczny-nowy etap kształtowania powiązań transgranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim
R Anisiewicz
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
22014
Problems of Baltic integration on the example of border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast
R Anisiewicz
The problems of development and international cooperation in the region of …, 2010
2*2010
Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym
R Anisiewicz
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa …, 2008
22008
Pozostałe płaszczyzny współpracy
R Anisiewicz
Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem …, 2007
22007
Changes in Fertility and Nuptiality in the Post-Soviet Part of Baltic Europe
R Anisiewicz
The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East …, 2006
22006
Olimpiada Geograficzna w edukacji szkolnej na progu XXI wieku
R Anisiewicz
Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii, 105-121, 2005
2*2005
Ruch graniczny pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim w kontekście Europy Bałtyckiej bez granic
R Anisiewicz
Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, 88-102, 2009
12009
Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska na przyrodniczo cennych obszarach pogranicza polsko-rosyjskiego
R Anisiewicz
Dokumentacja Geograficzna 36, 75-80, 2008
12008
Transport kolejowy w Obwodzie Kaliningradzkim jako czynnik rozwoju współpracy transgranicznej
R Anisiewicz
Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki …, 2007
12007
Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy
R Anisiewicz
Zeszyty Muzealne 13, 126-153, 2005
12005
Non-Freight Cross-Border Traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast
R Anisiewicz
Российская Балтика: приграничное сотрудничество, 202-212, 2004
12004
Szkolnictwo artystyczne w Gdyni na początku XXI wieku
R Anisiewicz
Jantarowe Szlaki 61 (1), 2018
2018
Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000–2015
R Anisiewicz
Przedsiębiorczość-Edukacja 13, 428-438, 2017
2017
Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie geograficznej
R Anisiewicz, M Połom, M Tarkowski
Wydawnictwo" Bernardinum", 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20