Obserwuj
Maja Wojtkiewicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Problematyka przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w pracach projektowych urbanistów i architektów w kontekście wykorzystania infrastruktur i systemów informacji …
A Michalik, A Zwirowicz-Rutkowska, M Wojtkiewicz
Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 16 (4), 2017
42017
THE ISSUE OF AIR POLLUTION PREVENTION IN THE WORK OF THE SPATIAL PLANNERS AND ARCHITECTS IN THE CONTEXT OF THE USE OF SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURES AND SYSTEMS
A Michalik, A Zwirowicz-Rutkowska, M Wojtkiewicz
4*
Analiza zagospodarowania przestrzennego w strefie przejściowej między gminą miejską Olsztyn a gminą wiejską Stawiguda
M Wojtkiewicz, A Kowalczyk
Studia Obszarów Wiejskich 13, 163-172, 2008
12008
Rola centrów logistycznych w zagospodarowaniu przestrzennym woj. warmińsko-mazurskiego
A Kowalczyk, M Wojtkiewicz, W Zebrowski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 225, 2006
2006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–4