Maja Wojtkiewicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Problematyka przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w pracach projektowych urbanistów i architektów w kontekście wykorzystania infrastruktur i systemów informacji …
A Michalik, A Zwirowicz-Rutkowska, M Wojtkiewicz
Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 16 (4), 2017
12017
Analiza zagospodarowania przestrzennego w strefie przejściowej między gminą miejską Olsztyn a gminą wiejską Stawiguda
M Wojtkiewicz, A Kowalczyk
Studia Obszarów Wiejskich 13, 163-172, 2008
12008
THE ISSUE OF AIR POLLUTION PREVENTION IN THE WORK OF THE SPATIAL PLANNERS AND ARCHITECTS IN THE CONTEXT OF THE USE OF SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURES AND SYSTEMS
A Michalik, A Zwirowicz-Rutkowska, M Wojtkiewicz
1*
Rola centrów logistycznych w zagospodarowaniu przestrzennym woj. warmińsko-mazurskiego
A Kowalczyk, M Wojtkiewicz, W Zebrowski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 225, 2006
2006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–4