Follow
Marek Jasiński
Marek Jasiński
Verified email at doctorate.put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zabezpieczenie ciągłości transportu urobku pod ziemią–zarys problematyki
M Jasiński, S Janik
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki …, 2015
52015
Warunki eksploatacyjno-wydobywcze determinantem awaryjności maszyn dołowych-zarys problematyki
M Jasiński, E Jasińska, S Janik, Ł Jasiński
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 47-56, 2015
52015
Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły w innowacji pedagogicznej wdrożonej w szkole miejskiej województwa dolnośląskiego–konkluzje,[w:] Dwa rodzaje …
E Jasińska, M Jasiński
Niemierko, J. Brzdąk, Katowice, 339, 2002
52002
Turbulentne warunki działalności biznesowej przedsiębiorstwa wydobywczego wyznacznikiem zmian oddziaływań jego menadżerów
E Jasińska, M Jasiński, S Janik
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych, 2016
42016
Poziom i zakres edukacji ergonomicznej w koncepcjach utrzymania ruchu–specyficzne kompetencje służb utrzymania ruchu
M Jasiński, E Jasińska, S Janik, Ł Jasiński
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 27-39, 2015
42015
Wpływ twórczości uczniów na efektywność wyników diagnoz szkolnych [w:] B
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński, L Jasińska
Niemierko, MK Szmigel (red.), Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania …, 2014
4*2014
Proces utrzymania ruchu maszyn dołowych w aspekcie wykorzystania energii elektrycznej
M Jasiński, S Janik
Wiadomości Elektrotechniczne 85 (3), 24--26, 2017
32017
Potrzeba diagnozy edukacyjnej i ewaluacji szkolnej a kształtowanie kompetencji współczesnego nauczyciela
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński, Ł Jasiński, L Jasińska
Niemierko, MK Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej, XXI Krajowa …, 2015
32015
Ewaluacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych na przykładzie „Monolitu geometryczno-zadaniowego”
E Jasińska, M Jasiński, A Lerka
Niemierko, MK Szmigel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody …, 2011
32011
Lider inicjatorem działań pro ergonomicznych w regionie-zarys problematyki,[w:] J
E Jasińska, M Jasiński, S Janik
Charytonowicz (red.), Wybrane kierunki badań ergonomicznych, Wydawnictwo …, 2011
3*2011
Rekultywacja terenów zdegradowanych czynnikiem zrównoważonego rozwoju na przykładzie zbiornika „Żelazny Most”(The reclamation of damaged grounds as the smooth development on …
E Jasińska, M Jasiński, S Janik
DWSPiT, Polkowice, 2008
32008
Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli w dobie wymagań i wdrożeń reformy systemu oświaty w Polsce [w:] Pietrulewicz B
E Jasińska, M Jasińska
Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania …, 2003
32003
Anatomia błędów i profilaktyka niepowodzeń–wyznacznikiem efektywności zewnętrznych wyników i szkolnej diagnozy
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, 2013
22013
Praktyczne wykorzystanie informatyki i technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki-prawne i motywacyjne wyznaczniki działań edukacyjnych [w:] Kozielska M.(red.)
E Jasińska, M Jasiński
Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, 2010
22010
Oddziaływanie lidera na otoczenie,[w:] Perspektywy i wyzwania
E Jasińska, S Janik, M Jasiński
KGHM „Cuprum” Sp. z oo, Lubin, 2009
22009
O niezbędnych kompetencjach zespołów wewnątrzszkolnych systemów zapewniania jakości [w:] B. Niemierko, G. Szyling (red.)
E Jasińska, M Jasiński
Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej, 2005
22005
Zalicz osmiorniczkę [!] w maratonie z funkcją liniową: pakiet dydaktyczny do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
E Jasińska, M Jasiński
DODN, 2001
22001
„Po rozum do głowy-konkursy matematyczne inaczej”, seria „Z doświadczeń nauczycieli” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy
E Jasińska
DODN Filia w Legnicy, Legnica, 2001
22001
Indywidualne prognozy zdawalności jako nieformalne, wewnątrzszkolne ocenianie dla przyszłości wyników egzaminów zewnętrznych [w:] Teraźniejszość i przyszłość oceniania …
E Jasińska, M Jasiński
Niemierko, MK Szmigel, Toruń, 238, 2001
2*2001
Utrzymanie ruchu samojezdnych maszyn dołowych w ujęciu procesowym
M Jasiński, E Jasińska
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20