Obserwuj
Ireneusz Pszczółka
Ireneusz Pszczółka
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Zweryfikowany adres z uthrad.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Współczesne waluty międzynarodowe
I Pszczółka
CeDeWu. pl, 2011
372011
Euro a integracja europejskich rynków finansowych
I Pszczółka
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2010
302010
Finanse i rozliczenia midzynarodowe
A Kosztowniak, P Misztal
CH Beck, Warszawa, 2009
172009
Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp procentowych,[w:] JL Bednarczyk (red.)
I Pszczółka
Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo …, 2007
92007
Współczesna polityka gospodarcza
A Kosztowniak, M Sobol, U Kosterna, K Ortyński, P Misztal, I Pszczółka, ...
CeDeWu. pl, 2020
52020
Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego
I Pszczółka
Problemy Rozwoju Miast, 134-143, 2011
42011
Integracja systemów informatycznych dla potrzeb e-biznesu
U Kosterna, I Pszczółka
Bank, 48-51, 2000
42000
Zmiany wysokości i struktury rezerw walutowych NBP na tle zmian zachodzących w rezerwach walutowych na świecie
I Pszczółka
Studia Ekonomiczne 352, 174-184, 2018
22018
Interwencje walutowe jako element polityki banków centralnych
I Pszczółka
Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012
22012
Advantages and Disadvantages of Introducing the Euro
I Pszczółka
The Dilemmas of Regional Economic Integration, 2008
22008
Znaczenie złota w oficjalnych rezerwach dewizowych banków centralnych
I Pszczółka
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 62-76, 2016
12016
WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY MAJĄTKOWYCH.
I Pszczółka
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
12015
Główne czynniki wspierające proces umiędzynarodowienia juana
I Pszczółka
Studia Ekonomiczne, 205-215, 2013
12013
Znaczenie Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) w Międzynarodowym Systemie Walutowym
I Pszczółka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 317-326, 2011
12011
Znaczenie euro jako waluty międzynarodowej
I Pszczółka
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 91-100, 2009
12009
Międzynarodowe waluty safe haven–bezpieczna przystań w czasie kryzysu
I Pszczółka
Optimum. Economic Studies, 80-90, 2021
2021
Analiza zmian w funkcjonowaniu bankowości centralnej w Polsce po 1924 roku
I Pszczółka
Optimum. Economic Studies, 72-82, 2019
2019
Wpływ porozumień banków centralnych w sprawie złota (Central Banks Gold Agreements) na zmiany w aktywach rezerwowych na świecie
I Pszczółka
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 53-62, 2019
2019
Analiza zmian znaczenia banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce
M Sobol, I Pszczółka
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2018
2018
Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego
I Pszczółka
Studia i Prace WNEiZ US 51, 241-252, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20