Adam Zbyryt
Adam Zbyryt
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
B. Jędrzejewska et C. Smit. 2014. What cues do ungulates use to assess predation risk in dense temperate forests
DP Kuijper, M Verwijmeren, M Churski, A Zbyryt, K Schmidt
PLoS One 9 (1), e84607, 2014
952014
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?
A Zbyryt, JW Bubnicki, DPJ Kuijper, M Dehnhard, M Churski, K Schmidt
Behavioral Ecology 29, 19–30, 2018
512018
Ochrona ptaków w mieście
M Bocheński, O Ciebiera, PT Dolata, L Jerzak, A Zbyryt
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 72, 2013
182013
Konik polski horses as a mean of biodiversity maintenance in post-agricultural and forest areas: An overview of Polish experiences
P Doboszewski, D Doktor, Z Jaworski, R Kalski, G Kulakowska, J Lojek, ...
Anim. Sci. Pap. Rep 35 (4), 333-347, 2017
122017
Reducing avian mortality from noise barrier collisions along an urban roadway
C Mitrus, A Zbyryt
Urban ecosystems 21 (2), 351-356, 2018
92018
Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania
C Mitrus, A Zbyryt
Ornis Polonica, 309–327, 2015
92015
Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej
A Zbyryt, S Menderski, S Niedźwiecki, R Kalski, K Zub
Ornis Polonica 55 (4), 240–256, 2014
62014
Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków
A Zbyryt
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2012
62012
Species composition of birds colliding with noise barriers in Białystok (north-eastern Poland)
A Zbyryt, A Suchowolec, R Siuchno
INTERNATIONAL STUDIES ON SPARROWS, 88, 2012
62012
Biological and physicochemical properties of the nests of White Stork Ciconia ciconia reveal soil entirely formed, modified and maintained by birds
E Błońska, J Lasota, R Jankowiak, J Michalcewicz, T Wojas, A Zbyryt, ...
Science of The Total Environment 763, 143020, 2021
52021
Data imputation in related time series using fuzzy set-based techniques
A Kiersztyn, P Karczmarek, R Łopucki, W Pedrycz, E Al, I Kitowski, ...
2020 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2020
52020
Foraging efficiency of white stork Ciconia ciconia significantly increases in pastures containing cows
A Zbyryt, TH Sparks, P Tryjanowski
Acta Oecologica 104, 103544, 2020
52020
Factors determining presence of passerines breeding within White Stork Ciconia ciconia nests
A Zbyryt, D Jakubas, M Tobolka
The Science of Nature 104 (9), 1-10, 2017
52017
Zagęszczenie sierpówki Streptopelia decaocto i grzywacza Columba palumbus w różnych typach zabudowy w Białymstoku
A Zbyryt
Ornis Polonica 55 (2), 135–146, 2014
52014
Rozmieszczenie i liczebność gawrona Corvus frugilegus w województwie podlaskim w 2012 roku
A Zbyryt, M Zbyryt, P Siwak, Z Kasprzykowski
52013
The breeding population of Rook Corvus frugilegus in major cities of Podlaskie voivodship (NE Poland)
A Zbyryt, M Polakowski
INTERNATIONAL STUDIES ON SPARROWS, 73, 2012
52012
Individual Black-tailed Godwits do not stick to single routes: a hypothesis on how low population densities might decrease social conformity
AHJ Loonstra, MA Verhoeven, A Zbyryt, E Schaaf, C Both, T Piersma
Ardea 107 (3), 251-261, 2020
42020
Foraging of white stork Ciconia ciconia in forests–the heritage of an ancient behaviour?
P Tryjanowski, G Grzywaczewski, A Zbyryt
Polish Journal of Ecology 66 (3), 250-256, 2018
42018
Występowanie zająca bielaka Lepus timidus w Polsce
A Zbyryt, D Zawadzka, G Zawadzki
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (3), 228–241, 2014
42014
Bocian czarny Ciconia nigra
A Zbyryt
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w …, 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20