Natalia Juchniewicz
Natalia Juchniewicz
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
YWP-No-5_2017, 2017
122017
Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively
P Pustułka, N Juchniewicz, I Grabowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (4), 2017
72017
Nowe technologie a nowa kultura organizacyjna. Wyobraźnia społeczna i uprzedmiotowione relacje społeczne
N Juchniewicz
Organizacja i Zarządzanie, 5-18, 2016
32016
The Possibility of Technology in the Philosophy of Hegel
N Juchniewicz
Hegel Jahrbuch, 242–247, 2014
22014
Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna-założenia/zastosowania/konteksty
I Lorenc, M Salwa, P Schollenberger
22012
Dialectical Technology – Hegel on Means, Tools and the Machine
N Juchniewicz
Filozofia 73 (10), 818-830, 2018
12018
Od estetyki, przez technikę, do sztuki awangardowej–Kantowska wzniosłość a panowanie człowieka nad przyrodą według Georga WF Hegla i Karola Marksa
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka, 2017
12017
Marksowska koncepcja znaku
N Juchniewicz
12012
Postphenomenology and Architecture: Human Technology Relations in the Built Environment
C Appleton, DB Lanng, SR Borg, A Carter, D Ihde, N Juchniewicz, ...
Lexington Books, 2021
2021
Nonplaces in the Postphenomenological Perspective: The Intersection of Disembodiment, Nonalterity and the Hermeneutics of Exclusion
N Juchniewicz
Postphenomenology and Architecture. Human Technology Relations in the Built …, 2021
2021
A Postphenomenological Approach in the Studies on Human-Technology Relations. The Philosophy of Don Ihde
N Juchniewicz
POST-TECHNOLOGICAL EXPERIENCES. ART-SCIENCE-CULTURE, 188-195, 2019
2019
Siemek i filozofia techniki: dialektyka oświecenia a chytrość rozumu
N Juchniewicz
Dzieła. Tom 8. Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie, 111-133, 2019
2019
Digital Ecosystems. Digital Humanities
W Miskiewicz, N Juchniewicz
2016
Digital Ecosystems: Society in the Digital Age
Ł Jonak, N Juchniewicz, R Włoch
2016
Teoria aktora-sieci czy postfenomenologia techniki? Wizualność a współczesne studia nad nauką i techniką
N Juchniewicz
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (2 (208)), 219-232, 2016
2016
Marka Siemka poszukiwania nowoczesnego podmiotu a interpretacje filozofii prawa Hegla
N Juchniewicz
Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 125-140, 2014
2014
Alienacja, fikcja, narracja–formy (o) powieści bytu społecznego
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka 35 (4), 107-126, 2014
2014
Stan wyjątkowy – filozoficzne podstawy bezpieczeństwa instytucji prawno-politycznych
N Juchniewicz
Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, red …, 2013
2013
Rzeczywistość nowożytności – kreacje przestrzeni bycia według Hansa Blumenberga
N Juchniewicz
Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga …, 2013
2013
Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Éliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt
N Juchniewicz
Fenomen i przedstawienie, red. Iwona Lorenc, Piotr Schollenberger, Mateusz …, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20