Natalia Juchniewicz
Natalia Juchniewicz
Institute of Philosophy, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
YWP-No-5_2017, 2017
52017
Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively
P Pustułka, N Juchniewicz, I Grabowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (4), 2017
22017
The Possibility of Technology in the Philosophy of Hegel
N Juchniewicz
Hegel Jahrbuch, 242–247, 2014
22014
Nowe technologie a nowa kultura organizacyjna. Wyobraźnia społeczna i uprzedmiotowione relacje społeczne
N Juchniewicz
Organizacja i Zarządzanie, 5-18, 2016
12016
Marksowska koncepcja znaku
N Juchniewicz
12012
Dialectical Technology – Hegel on Means, Tools and the Machine
N Juchniewicz
Filozofia 73 (10), 818-830, 2018
2018
Od estetyki, przez technikę, do sztuki awangardowej–Kantowska wzniosłość a panowanie człowieka nad przyrodą według Georga WF Hegla i Karola Marksa
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka, 2017
2017
Digital Ecosystems. Digital Humanities
W Miskiewicz, N Juchniewicz
2016
Digital Ecosystems: Society in the Digital Age
Ł Jonak, N Juchniewicz, R Włoch
2016
Teoria aktora-sieci czy postfenomenologia techniki? Wizualność a współczesne studia nad nauką i techniką
N Juchniewicz
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (2 (208)), 219-232, 2016
2016
Ontologia techniki w filozofii Hegla i Marksa
N Juchniewicz
2015
Marka Siemka poszukiwania nowoczesnego podmiotu a interpretacje filozofii prawa Hegla
N Juchniewicz
Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 125-140, 2014
2014
Alienacja, fikcja, narracja–formy (o) powieści bytu społecznego
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka 35 (4), 107-126, 2014
2014
Stan wyjątkowy – filozoficzne podstawy bezpieczeństwa instytucji prawno-politycznych
N Juchniewicz
Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, red …, 2013
2013
Rzeczywistość nowożytności – kreacje przestrzeni bycia według Hansa Blumenberga
N Juchniewicz
Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga …, 2013
2013
Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Éliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt
N Juchniewicz
Fenomen i przedstawienie, red. Iwona Lorenc, Piotr Schollenberger, Mateusz …, 2012
2012
Wolność słowa w epoce obrazu, czyli o aktualności agory
N Juchniewicz
Co z tą wolnością?, red. Agnieszka Nogal i Dorota Kutyła, Wydawnictwo …, 2012
2012
Estetyka prawa a symbol Lewiatana u Hobbesa
N Juchniewicz
2011
Симболическое значение идеи Европы
N Juchniewicz
Ян Паточка и идея Европы. Восточно- ицентрально-европейскийконтексты, red. П …, 2011
2011
Państwo i język, czyli o odwróconej piramidzie u Hegla
N Juchniewicz
Przegląd filozoficzno-literacki, 179-196, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20