Obserwuj
Петренко Наталья Федоровна
Петренко Наталья Федоровна
зав.отделом гигиены окружающей среды Украинский НИИ медицины транспорта
Zweryfikowany adres z medtrans.com.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки
НФ Петренко, АВ Мокиенко
612005
Обеззараживание воды
АВ Мокиенко
ТЭС, 2011
412011
Вода и водно-обусловленные инфекции
АВ Мокиенко, АИ Гоженко, НФ Петренко, АН Пономаренко
Одесса: АРТ-В 2, 288, 2008
342008
К обоснованию гормезиса как фундаментальной биомедицинской парадигмы (обзор литературы и результатов собственных исследований)
ЛМ Шафран, АВ Мокиенко, НФ Петренко, АИ Гоженко, БА Насибуллин
Современные проблемы токсикологии 2 (3), 13-23, 2010
192010
Питьевая вода и водно-обусловленные инфекции (сообщение седьмое). Цианобактерии и цианотоксины
АВ Мокиенко, НФ Петренко
Вода і водоочисні технології, 27, 2008
162008
К обоснованию применения диоксида хлора для обеззараживания бытовых сточных вод
НФ Петренко, АВ Мокиенко
Довкілля та здоров’я, 14-17, 2004
152004
Стійкість бактерій як міждисциплінарна проблема (Механізм формування адаптивної мультирезистентності бактерій до біоцидів із погляду фундаментальних основ супрамолекулярної хімії)
А Мокієнко, Н Петренко, А Гоженко
Вісник НАН України, 2010
132010
Наукове обґрунтування комбінованих методів знезараження питної води
НФ Петренко
Дис.... д. б, 01, 2012
122012
Гігієнічне обґрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водопідготовки
НФ Петренко
Дис.... к. б, 01, 2002
122002
Гигиеническая оценка обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора в портах
НФ Петренко
Вісник морської медицини, 13, 2001
112001
Диоксид хлора как средство обеззараживания сточных вод (обзор литературы и собствен ных исследований)
НФ Петренко, АВ Мокиенко, ЕК Созинова, МВ Шутько
Гигиена населенных мест, 60-65, 2007
102007
Биопленки: состояние проблемы и поиск решения
НФ Петренко, АВ Мокиенко
Мат ли наук. практ. конф. III Міжнар. водного форуму АКВА УКРАЇНА, 223-228, 2005
102005
К обоснованию применения диоксида хлора в системах водоснабжения и водоотведения объектов транспорта
НФ Петренко
Мат лы Межд. науч. практ. конф. государств членов СНГ “Государственный …, 2002
102002
Диоксид хлора как средство устранения биопленок
НФ Петренко, АВ Мокиенко
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.—2005.—Вип …, 2005
92005
Гігієнічна оцінка застосування діоксиду хлору для знезаражування води із поверхневих джерел
НФ Петренко
Вісник морської медицини, 17, 2002
92002
Хлорування води: знезараження чи адаптивність, інактивація чи стимуляція?
АВ Мокієнко, АІ Гоженко, НФ Петренко
Вісник національної академії наук України, 32-40, 2012
82012
Особливості дослідження і впровадження послідовної комбінованої дії діоксиду хлору та хлору для знезараження питної води
НФ Петренко
Гігієна населених місць.—2011.—Вип 58, 116-122, 2011
82011
Обеззараживание воды: к анализу вклада в эволюцию адаптивной мультирезистентности водных патогенов
АВ Мокиенко, НФ Петренко
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 13, 2011
82011
ПИТНА ВОДА ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (огляд літератури та власних досліджень)
АМ Сердюк, АІ Гоженко, АВ Мокієнко, НФ Петренко
Редколегія 14 (4), 704, 2008
82008
Токсиколого-гигиеническая оценка диоксида хлора как средства обеззараживания воды (обзор литературы и результатов собственных исследований)
АВ Мокиенко, НФ Петренко, АИ Гоженко
Современные проблемы токсикологии, 44-49, 2006
72006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20