Obserwuj
Jakub W.Jaroszyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Outsourcing logistyczny
AJ Jakub W. Jaroszyński
Logistyka, 7-10, 2008
13*2008
Koncepcje logistyki miejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju
JW Jaroszyński, M Chłąd
Studia Ekonomiczne 249, 164-171, 2015
72015
Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta
J Szołtysek, J Jaroszyński
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11-16, 2009
72009
Przepływy informacyjno-materiałowe w wirtualnych łańcuchach pomocy humanitarnej
JW Jaroszyński
Logistyka, 24-27, 2010
62010
Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych
E Płaczek, JW Jaroszyński
Logistyka, 2012
52012
Zarządzanie efektywnością w jednostkach samorządu terytorialnego–gmina
M Chłąd, JW Jaroszyński
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 7-16, 2015
22015
Sposoby organizacji towarowego transportu miejskiego
JW Jaroszyński
Logistyka. Współczesne wyzwania. 1, 41-52, 2010
22010
Rola znaków towarowych we współczesnych strategiach konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
JWJ Michał Konopka
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w …, 2015
12015
Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych
KS Jakub W. Jaroszyński
Integracja-dezintegracja-entopia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem …, 2016
2016
Controlling logistyki jako wsparcie działalności biznesowej
JW Jaroszyński
Logistyka wyzwaniem przyszłości, 117-128, 2015
2015
Międzynarodowe łańcuchy dostaw w pryzmacie glokalizacji a rola małych i średnich przedsiębiorstw
JW Jaroszyński
Strategie glokalizacji w działalności sektora małych i średnich …, 2015
2015
Logistyczne aspekty zarządzania jednostką szpitalną
RW Jakub W. Jaroszyński, Rafał Dolniak
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2, 99-107, 2014
2014
Controlling logistics in the supply chain
MC Jakub W. Jaroszyński
Advanced logistic systems. Theory and practice. 7, 19-26, 2013
2013
Zarządzanie logistyczne w akcjach humanitarnych
JW Jaroszyński
Logistyka. Współczesne wyzwania. 2, 195-201, 2011
2011
Zarządzanie kryzysowe a logistyka
JW Jaroszyński
Logistyka. Współczesne wyzwania. 2, 185-193, 2011
2011
Integracyjne funkcje logistyki w prowadzeniu akcji humanitarnych
JW Jaroszyński
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w …, 2011
2011
Supply Chains of Humanitarian Aid in Context of Dilemmas Connected with Application of Selected Concepts Applied to Business Supply Chains Management
JW Jaroszyński
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 114-127, 2011
2011
Logistics in organizing aid action
JW Jaroszyński
Менеджмент и логистика – перспективные направления развития экономики, 25-28, 2010
2010
Optymalizacja systemu transportu odpadów komunalnych
AJ Jakub W. Jaroszyński
Publikacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Selektywna zbiórka …, 2010
2010
Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania
JWJ Jacek Szołtysek
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w …, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20