Obserwuj
Anna Korombel
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance
A Korombel
Difin, 2007
482007
Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami
A Korombel
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
332013
Technological and economic aspect of Refuse Derived Fuel pyrolysis
P Rajca, A Poskart, M Chrubasik, M Sajdak, M Zajemska, A Skibiński, ...
Renewable Energy 161, 482-494, 2020
322020
Relacje jako kapitał organizacji
J Moczydłowska, A Korombel, AA Bitkowska
Difin SA, 2017
242017
Enterprise risk management in practice of Polish small businesses–own research results
A Korombel
7th International Scientific Conference “Business and Management, 10-11, 2012
192012
Pyrolysis-Based Municipal Solid Waste Management in Poland—SWOT Analysis
O Ławińska, A Korombel, M Zajemska
Energies 15 (2), 510, 2022
122022
ERM: zintegrowane zarządzanie ryzykiem: wybrane problemy teorii i praktyki
I Gorzeń-Mitka, A Korombel
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
92011
Tools for integrating enterprises in a supply chain. Part 2
S Brzeziński, A Brzozowska, A Korombel
Logistyka, 28--30, 2014
82014
Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji
A Korombel
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
72013
Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw
A Korombel
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 229-239, 2012
72012
APETYT NA RYZYKO—PRÓBA UPORZĄDKOWANIA TERMINOLOGII
A Korombel
Przegląd Organizacji, 47-53, 2017
52017
Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem: apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych
A Korombel, AA Bitkowska, J Moczydłowska
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016
52016
Pyrolysis-Based Municipal Solid Waste Management in Poland-SWOT Analysis
O Lawinska, A Korombel, M Zajemska
Energies 15 (2), 2022
32022
Innowacje i działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle krajowych i zagranicznych badań
A Korombel, M Nowicka-Skowron
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 9-19, 2017
32017
Mary Parker Follett-wizjonerka nauk o zarządzaniu
A Korombel, O Grabiec
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 183-192, 2016
32016
Bariery przekształcania przedsiębiorstw w organizacje inteligentne w polskiej praktyce gospodarczej
A Korombel
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy 3 (23), 45-55, 2013
32013
Zarządzanie ryzykiem w praktyce polskich przedsiębiorstw
A Korombel
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 313-321, 2012
32012
Impact of an Enterprise’s Company Profile on Social Media on Purchasing Decisions of Representatives of Generation Z
A Korombel, O Ławińska
IBIMA Business Review 2019, 16, 2019
22019
36. BARRIERS TO RISK APPETITE MANAGEMENT IN POLISH SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
A Korombel
OF THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND …, 2018
22018
Procesy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
A Korombel, M Nowicka-Skowron, S Brzeziński
Marketing i Rynek, 389-399, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20