Małgorzata Juchniewicz
Małgorzata Juchniewicz
Verified email at uwm.edu.pl
TitleCited byYear
Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce
M Juchniewicz, B Grzybowska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010
1262010
Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej
B Plawgo, E Bojar, M Juchniewicz, Z Olesiński, K Kaszuba, M Bojar, ...
242007
Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym
M Juchniewicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (13), 2011
182011
Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw
B Grzybowska, M Juchniewicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 51-57, 2005
152005
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)
Ł Ambroziak, J Drożdż, M Juchniewicz, A Judzińska, I Szczepaniak, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
142012
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki
M Juchniewicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1 …, 2009
142009
Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów żywnościowych,[w:] Efektywność zarządzania marketingowego, red
B Grzybowska, M Juchniewicz
M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa, 145-154, 2005
122005
Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw: podręcznik dla mikroprzedsiębiorców
M Juchniewicz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010
112010
Zmienność i transmisja cen na rynku wieprzowiny
M Juchniewicz
Wydawn. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002
112002
Na wschód od Bugu
M Juchniewicz
Juchniewicz.− Warszawa, 1985
111985
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3)
I Szczepaniak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2017
92017
Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym–skala i znaczenie zjawiska
M Juchniewicz
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
92014
Potencjal konkurencyjny przemyslu spozywczego w Polsce
M Juchniewicz, K Lukiewska
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 62-76, 2012
82012
Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską
J Drożdż, M Juchniewicz, M Szczególska, I Szczepaniak, M Tereszczuk
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
82008
Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
B Grzybowska, M Juchniewicz
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99448), 2014
72014
Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
M Juchniewicz, B Grzybowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (12), 2010
72010
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności
M Juchniewicz
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw 1, 23, 2006
72006
Competitive position of the food industry of the European Union on the global market
M Juchniewicz, K Lukiewska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (3), 2015
62015
Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej w organizacji działającej w Polsce,(w:) Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W.(red.)
M Juchniewicz
Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, 2012
62012
Planowanie działalności przedsiębiorstwa
M Juchniewicz, K Pasternak
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20