Obserwuj
Agata Hilarowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A Framework of Action for Implementation of Industry 4.0. an Empirically Based Research
A Pollak, A Hilarowicz, M Walczak, D Gąsiorek
Sustainability 12 (14), 5789, 2020
132020
Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji
A Hilarowicz, A Pollak
Chowanna 2, 163-175, 2010
72010
Koncepcja pracownika we współczesnych modelach zarządzania zasobami ludzkimi
A Hilarowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 77--85, 2015
52015
Zarządzanie wiekiem jako kryterium efektywności organizacyjnej
A Hilarowicz
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 21-29, 2015
52015
Rola i znaczenie kapitału ludzkiego w koncepcji sustainability
A Hilarowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 141--152, 2015
32015
Uwarunkowania środowiskowe kreatywności pracowników
A Hilarowicz, G Osika
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 136-145, 2012
32012
Deinfluentyzacja jako warunek innowacyjnych organizacji-aspekty kulturowe
A Hilarowicz, G Osika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2012
32012
Analiza procesu zarządzania w warunkach uelastycznienia rynku pracy-różnice kulturowe
A Hilarowicz, G Osika
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 11 (3 Zarządzanie międzykulturowe w teorii i …, 2010
32010
Społeczny wymiar niestandardowych form zatrudnienia
A Hilarowicz
Organizacja i Zarządzanie 2 (10), 51-68, 2010
32010
Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji–uwarunkowania organizacyjne
A Hilarowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2016
22016
Inteligentne specjalizacje–problematyka przywództwa
A Hilarowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
12017
A Framework of Action for Implementation of Industry 4.0. an Empirically Based Research
A Hilarowicz
2020
Społeczny paradygmat rozwoju jako czynnik kształtujący nowe rozumienie pracy
A Hilarowicz, G Osika
Zeszyt recenzowany Redakcja naukowa: Wojciech Jarecki, Anna Bąkiewicz, 35, 2019
2019
Analiza praktycznych sposobów realizacji strategii personalizacji w zarządzaniu wiedzą jako czynników budujących wartość kapitału ludzkiego
A Hilarowicz, G Osika
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 333-340, 2007
2007
Metody i obszary zarządzania
M Carić, A Hilarowicz, E Janiszewska-Poszwa, J Laskowska, M Makowiec, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
2007
Cechy osobowości Wielkiej Piątki i orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania w studiowanie
M CHRUPAŁA-PNIAK, P RUDNICKA, M CHEŁKOWSKA, A HILAROWICZ, ...
Człowiek na rynku pracy, 71, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16