Obserwuj
Marek S. Szczepański
Marek S. Szczepański
profesor socjologii
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej
B Jałowiecki, MS Szczepański
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002
9652002
Zrozumieć rozwój-od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii
K Krzysztofek, MS Szczepański
Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002
5222002
The mechanism of vascular calcification–a systematic review
W Karwowski, B Naumnik, M Szczepański, M Myśliwiec
Medical science monitor: international medical journal of experimental and …, 2012
2812012
Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej
G Gorzelak, B Jałowiecki, M Szczepański
1672007
" Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców
MS Szczepański
Stanisław Kryciński, 1991
891991
Pokusy nowoczesności: polskie dylematy rozwojowe
MS Szczepański
Amp, 1992
751992
Makroekonomia: teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
E Skawińska, K Sobiech, K Nawrot, M Szczepański
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
652008
Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości: katowiczanie o Katowicach
A Bartoszek, LA Gruszczyński, MS Szczepański
Śląsk, 1997
541997
Dodatkowy system emerytalny w Polsce–diagnoza i rekomendacje zmian
J Rutecka, K Bielawska, R Petru, S Pieńkowska-Kamieniecka, ...
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 2014
532014
Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?
A Śliz, MS Szczepanski
Studia Socjologiczne, 7-25, 2011
522011
Opel z górniczym pióropuszem
MS Szczepański
Województwa i katowickie i śląskie w procesie przemian, Wydawnictwo Naukowe …, 2002
522002
Tożsamość regionalna–w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań
MS Szczepański
W: A. Matczak (red.), Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, 7-17, 1999
481999
Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny
M Szczepański
Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego. Uniwersytet Śląski, Katowice, 1989
431989
Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty
I Baltas, L Dopierala, K Kolodziejczyk, M Szczepański, GW Weber, ...
European Journal of Operational Research 298 (3), 1162-1174, 2022
402022
Influence of drainage on peat organic matter: Implications for development, stability, and transformation
LW Szajdak, A Jezierski, K Wegner, T Meysner, M Szczepański
Molecules 25 (11), 2587, 2020
392020
Quality of life self-assessment of children living in a children’s home, based on own research conducted in the Podlaskie Province
K Van Damme-Ostapowicz, E Krajewska-Kulak, I Wronska, ...
Adv Med Sci 52 (Suppl 1), 44-50, 2007
352007
Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny
MS Szczepański
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002
342002
Przemiany miasta: wokół socjologii Aleksandra Wallisa
B Jałowiecki, A Majer, MS Szczepański
332005
Teorie zmian społecznych
MS Szczepański
Katowice: Uniwersytet Śląski, 1990
331990
Application of multiple criteria evolutionary algorithms to vector optimisation, decision support and reference point approaches
M Szczepański, AP Wierzbicki
Journal of Telecommunications and Information Technology, 16-33, 2003
322003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20