Izabela Grabowska
Izabela Grabowska
Professor, Kozminski University, Central Europe
Verified email at kozminski.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
3422009
On the differential attachments of migrants from Central and Eastern Europe: A typology of labour migration
G Engbersen, A Leerkes, I Grabowska-Lusinska, E Snel, J Burgers
Journal of Ethnic and Migration Studies 39 (6), 959-981, 2013
1932013
Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskie
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
CMR Working papers, 2008
1152008
Mobility in transition
B Glorius, I Grabowska-Lusinska, A Kuvik
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
892011
Migrantów ścieżki zawodowe bez granic
I Grabowska-Lusińska
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2012
872012
Migrants As Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union
I Grabowska, MP Garapich, E Jaźwińska, A Radziwinowicz
Basingstoke, London: Palgrave, 2017
71*2017
Migrants as agents of change
I Grabowska, MP Garapich, E Jaźwińska, A Radziwinowiczówna
Social Remittances in an Enlarged European Union, 2017
712017
Labour Market Behaviours of Back‐and‐Forth Migrants From Poland
A Fihel, I Grabowska‐Lusinska
International Migration 52 (1), 22-35, 2014
462014
Social remittances and intra-EU mobility: non-financial transfers between U.K. and Poland
I Grabowska, MP Garapich
Journal of Ethnic and Migration Studies 42 (13), 2146-2162, 2016
442016
Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji
A Górny
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
442010
The Impact of Migration on Poland
A White, I Grabowska, P Kaczmarczyk, K Slany
UCL Press, 2018
422018
Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?
I Grabowska-Lusińska, A Żylicz
Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, 2008
382008
Changes in the international mobility of labour: job migration of Polish nationals to Ireland
I Grabowska
Irish Journal of Sociology 14, 27-44, 2005
352005
Movers and stayers: Social mobility, migration and skills
I Grabowska
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016
322016
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
312014
Irish labour migration of Polish nationals: Economic, social and political aspects in the light of the EU enlargement
I Grabowska
ISS UW, 2003
302003
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010
272010
Poakcesyjne powroty Polaków
I Grabowskiej-Lusińskiej
CMR working papers, 2010
262010
Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland
I Grabowska, G Engbersen
Central and Eastern European Migration Review 5 (2), http://ceemr.uw.edu.pl …, 2016
232016
Migrations from Poland after 1 May 2004 with special focus on British Isles. Post-accession migration strategies as hidden behind statistics
I Grabowska-Lusinska
Espace populations sociétés. Space populations societies, 247-260, 2008
222008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20