Joanna Sadkowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix
J Sadkowska, M Caban, M Chmielewski, P Stepnowski, J Kumirska
Archives of Environmental Protection 43 (3), 3-9, 2017
82017
The difficulty in following project schedule as a key project management challenge: Family firm perspective
J Sadkowska
Management and economics review 1 (2), 136-147, 2016
72016
Using VUCA matrix for the assessment of project environment risk
A Szpitter, J Sadkowska
Zarządzanie i Finans 14 (2/1), 401-413, 2016
42016
Aktywność badawczo-rozwojowa jako determinanta wzrostu innowacyjnego firm rodzinnych
J Sadkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (7, cz. 2 Firmy rodzinne-doświadczenia i …, 2015
42015
Selected psychosocial project success factors and their role in building students activities within Project Management
J Sadkowska
Proceedings in EIIC-The 2nd Electronic International Interdisciplinary …, 2013
42013
Ryzyko interesariuszy w zarządzaniu projektami na przykładzie polskich firm rodzinnych
J Sadkowska
Firmy rodzinne-wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, I …, 2016
32016
Algorithmic Trading and Mutual Fund Performance
KYL Fong, JT Parwada, JW Yang
Available at SSRN 3111598, 2018
22018
Techniki sieciowe w planowaniu przebiegu projektu
J Sadkowska
Zarządzanie projektami- wybrane aspekty, 2014
2*2014
Aktywność badawczo-rozwojowa w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
J Sadkowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego− Ekonomiczne Problemy Usług 2, 2012
22012
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw–wybrane aspekty
J Sadkowska
Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2, 209-220, 2006
22006
University of Gdansk
J Sadkowska
2
Wybrane problemy wzrostu innowacyjności-Polska a pozostałe kraje europejskie
J Sadkowska
2
Kluczowe determinanty postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych
J Klimek, B Żelazko, K Leszczewska, J Sadkowska
12019
Kultura ryzyka w projekcie–istota, uwarunkowania, oddziaływanie
J Sadkowska
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 50 (1), 31-37, 2019
12019
The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of sustainable …
J Sadkowska, M Caban, M Chmielewski, P Stepnowski, J Kumirska
Archives of Environmental Protection 45, 2019
12019
Postawy sukcesyjne studentów kierunków ekonomicznych-aspekt teoretyczny i wyniki badania pilotażowego
J Klimek, B Żelazko, K Leszczewska, J Sadkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (7, cz. 1 Firmy rodzinne-zarządzanie …, 2018
12018
Do problems in project teams explain the influence of family involvement on project management activities? A family-firm perspective
J Sadkowska
Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics, 145-158, 2018
12018
The impact of project management uncertainty on project management practices in family firms
J Sadkowska
PM World Journal 6 (7), 2017
12017
Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego
A Szpitter, J Sadkowska
Zarządzanie i Finanse 14 (2, cz. 1), 401-413, 2016
12016
Stakeholders risk in project management-case study of Polish family firms
J Sadkowska
Journal of Labour Productivity and Outsourcing 17 (6), 257-271, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20