Follow
Dariusz Stańko
Title
Cited by
Cited by
Year
Polish Pension Funds, Does the System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues
D Stańko
61*2003
Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules
K Bielawska, A Chłoń-Domińczak, D Stańko
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents …, 2015
602015
Performance Evaluation of Public Pension Funds: The Reformed Pension System in Poland
D Stańko
Pensions Institute, 2003
29*2003
Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries
M Kawiński, D Stańko, J Rutecka
Journal of Pension Economics and Finance 11 (4), 581-605, 2012
162012
System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych
A Chłoń-Domińczak, M Kawiński, D Stańko
Wydawnictwo SGH, 2013
112013
Social security in theory and practice: an essay
D Stanko
Public Economics, 2004
112004
Mandatory funded systems in Central and Eastern Europe: What is left after the crisis?
A Chloń-Domińczak, D Stańko
GUSTO Pensions Workshop, 2011
10*2011
2018 Update on IOPS work on fees and charges
T Han, D Stańko
http://www.iopsweb.org/WP-32-2018-Update-on-IOPS-work-on-fees-and-charges.pdf, 2018
7*2018
Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym
M Kawiński, D Stańko
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 108-114, 2009
62009
Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study
T Han, D Stańko
International Social Security Review 73 (1), 99-137, 2020
52020
Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę
D Stańko
Studia Ekonomiczne, 303, 2010
52010
Rynek rent dożywotnich
D Stańko
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 2008
52008
Performance evaluation of Polish pension funds
D Stanko
Graduate School of Economics, Osaka University, mimeo,(August), http://www …, 2002
52002
The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges
D Stańko
http://www.iopsweb.org/WP_25_Target-Retirement-Income.pdf, 2015
42015
Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision
LLS Ellis, E Kivisaari, D Stańko
http://www.iopsweb.org/WP_24_Background-paper-actuarial-calculations.pdf, 2015
42015
Mikroubezpieczenie jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy.
D Stańko
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 105-119, 2010
42010
Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna
D Stańko
Osoby starsze na rynku usług finansowych, 8-17, 2013
3*2013
Pension funds returns. The case of Central and Eastern Europe
D Stańko
Investments and Payouts in Funded Pension Systems, 26-45, 2009
32009
Performance Measurement Regulation Issues in New Polish Pension System
D Stańko
Osaka Economic Papers, 78-88, 2004
32004
Podstawowe narzędzia w ocenie efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych
D Stańko
Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 41-52, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20