Obserwuj
Przemyslaw Szustakiewicz
Przemyslaw Szustakiewicz
Uczelnia Łazarskiego
Zweryfikowany adres z nsa.gov.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ustawa o dostępie do informacji publicznej: Komentarz
M Bidziński, M Chmaj, P Szustakiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2010
442010
Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna
P Szustakiewicz
Difin, 2012
422012
Ustawa o policji: komentarz
B Opaliński, M Rogalski, P Szustakiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2020
342020
Policja. Studium administracyjnoprawne
PS Bartłomiej Opaliński
Uczelnia Łazarskiego, 2013
232013
Zasady prawa zamówień publicznych
P Szustakiewicz
Wydawnictwo Publicus, 2007
152007
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu: komentarz
B Opaliński, M Rogalski, P Szustakiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2017
122017
Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych
P Szustakiewicz
Samorząd Terytorialny, 58-71, 2015
112015
Udzielanie informacji przez administrację publiczną (teoria i praktyka)
G Rydlewski, P Szustakiewicz, K Golat
Warszawa, 2012
112012
Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
P Szustakiewicz
Przegląd Prawa Publicznego 10, 53-61, 2016
102016
Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
S Hoc, P Szustakiewicz
Komentarz. el/LEX, 2012
102012
Obywatelskie prawo do informacji
T Gardocka
Wolters Kluwer Polska, 2008
92008
Kontrola zamówień publicznych
P Szustakiewicz
Zagadnienia praktyczne, Warszawa, 2011
82011
Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej
P Szustakiewicz
Jurysta, 2002
82002
Prawo zamówień publicznych: komentarz
M Sieradzka, A Bogusławski, J Dudzińska, B Kotowicz, ...
CH Beck, 2022
72022
Dostęp do informacji publicznej
PS red.)
C.H. Beck, 2016
7*2016
Istota stosunku służbowego
P Szustakiewicz
Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, 7, 2015
72015
Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,[w:] Obywatelskie prawo do informacji, red
P Szustakiewicz
T. Gardocka Warszawa, 2008
72008
Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,[w:] T. Gardocka (red.)
P Szustakiewicz
Obywatelskie prawo do informacji, 2008
62008
Istota stosunku służbowego, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, red
P Szustakiewicz
W. Maciejko, P. Szustakiewicz, Warszawa, 2016
52016
Stosunek służbowy w formacjach mundurowych
PS W. Maciejko
C.H. Beck, 2015
5*2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20