Obserwuj
Elżbieta Goryńska-Goldmann
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów
P Goryńska-Goldmann, Elżbieta Ratajczak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 41-48, 2010
412010
Variability of Hordeum vulgare L. Cultivars in Yield, Antioxidant Potential, and Cholinesterase Inhibitory Activity
J Kobus‐Cisowska, S Piotr, S Oskar, M Dziedziński, D Szymanowska, ...
Sustainability 2020, 1938; doi:10.3390/su12051938., 2020
272020
Segmentation of food consumers based on their sustainable attitude
M Gazdecki, E Goryńska-Goldmann, M Kiss, Z Szakály
Energies 14 (11), 3179, 2021
252021
How to Prevent Bread Losses in the Baking and Confectionery Industry?—Measurement, Causes, Management and Prevention
E Goryńska-Goldmann, M Gazdecki, K Rejman, J Kobus-Cisowska, ...
Agriculture; https://doi.org/10.3390/agriculture11010019 11 (1), 19, 2021
182021
Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce
E Goryńska-Goldmann
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (1), 73-86, 2010
172010
Magnitude, Causes and Scope for Reducing Food Losses in the Baking and Confectionery Industry —A Multi-Method Approach
E Goryńska-Goldmann, M Gazdecki, R Krystyna, Ł Sylwia, KC Joanna, ...
Agriculture; https://doi.org/10.3390/agriculture11100936 11, 2021
162021
Awareness of sustainable consumption and its implications for the selection of food products
E Goryńska-Goldmann, G Adamczyk, M Gazdecki
Journal of Agribusiness and Rural Development 2016 (1644-2016-135552), 2016
132016
Barriers to the development of consumption sustainability: The consumers' perspective on the food markets
E Goryńska-Goldmann
, International scientific conference; HRADEC ECONOMIC DAYS, Vol. 9(1 …, 2019
112019
Disadvantageous behavior for achieving sustainable food consumption according to consumer opinions / Zachowania niekorzystne dla równoważenia konsumpcji żywności w opiniach …
E Goryńska-Goldmann
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists …, 2019
9*2019
Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013
E Gorynska-Goldmann, M Wojcieszak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 73-84, 2013
82013
World and Poland per capita cheese consumption
A Wielicka, E Goryńska-Goldmann
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia 4, 2005
82005
Relationships on Food Markets – Consumers’ Perspective
M Gazdecki, E Goryńska-Goldmann
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2018
72018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności
E Gorynska-Goldmann, M Wojcieszak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (1), 2017
62017
Zróżnicowanie w sposobie odżywania się bogatych i biednych kategorii społecznych w Polsce
E Gorynska-Goldmann, M Sznajder
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (07), 2005
62005
Consumers’ awareness of the term sustainable consumption. International Scientific Days 2018, Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems
E Goryńska-Goldmann, M Gazdecki
Conference Proceedings, Volter Kulwer, Nitra, 316-329, 2018
52018
Values versus ethnocentric attitudes of consumers on the food market
G Adamczyk, E Gorynska-Goldmann, M Gazdecki
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (1), 2015
52015
Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa w Polsce
E Goryńska-Goldmann, M Sznajder
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012
52012
Geneza i pojęcie żywności lokalnej w powiązaniu z ideą zrównoważonej konsumpcji / Genesis and the term of local food in relation to the idea of sustainable consumption
E Goryńska-Goldmann
Turystyka i Rozwój Regionalny. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju …, 2019
4*2019
Consumers’ Perception of Risks to the Development of Sustainable Consumption
E Goryńska-Goldmann, Z Poloreczki
Handel wewnętrzny, 101-109, 2018
42018
The use of structural funds in the processing and marketing of agricultural products
E Goryńska-Goldmann, M Wojcieszak
Journal of Agribusiness and Rural Development 45 (3), 531–541-531–541, 2017
42017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20