Joanna Różycka-Tran
Joanna Różycka-Tran
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Belief in a zero-sum game as a social axiom: A 37-nation study
J Różycka-Tran, P Boski, B Wojciszke
Journal of Cross-Cultural Psychology 46 (4), 525-548, 2015
772015
The mental health continuum‐short form: The structure and application for cross‐cultural studies–A 38 nation study
M Żemojtel‐Piotrowska, JP Piotrowski, EN Osin, J Cieciuch, BG Adams, ...
Journal of clinical psychology 74 (6), 1034-1052, 2018
362018
Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries.
M Żemojtel-Piotrowska, J Piotrowski, J .....Różycka, .....
European Journal of Psychological Assessment, 2015
312015
Love thy neighbor? The effects of religious in/out-group identity on social behavior
J Różycka-Tran
Personality and Individual Differences 115, 7-12, 2017
272017
Measurement invariance of Personal Well-being Index (PWI-8) across 26 countries
M Żemojtel-Piotrowska, JP Piotrowski, J Cieciuch, BG Adams, EN Osin, ...
Journal of Happiness Studies 18 (6), 1697-1711, 2017
212017
Psychometric properties of the MHC‐SF: An integration of the existing measurement approaches
R Rogoza, KH Truong Thi, J Różycka‐Tran, J Piotrowski, ...
Journal of clinical psychology 74 (10), 1742-1758, 2018
182018
Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka
K Skrzypińska, J Różycka
Roczniki Psychologiczne 14, 101-121, 2011
162011
Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej.
J Różycka, B Wojciszke
Studia Psychologiczne 48, 33-44, 2010
162010
The Body as an Object of Stigmatization in Cultures of Guilt and Shame: A Polish–Vietnamese Comparison
M Lipowska, H Truong Thi Khanh, M Lipowski, J Różycka-Tran, M Bidzan, ...
International journal of environmental research and public health 16 (16), 2814, 2019
132019
Universals and Specifics of the Structure and Hierarchy of Basic Human Values in Vietnam.
J Różycka-Tran, TKH Truong, J Cieciuch, SH Schwartz
Health Psychological Report, https://doi.org/10.5114/hpr.2017.65857, 2017
122017
The mediational role of relational psychological contract in belief in a zero-sum game and work input attitude dependency
K Adamska, P Jurek, J Różycka-Tran
Polish Psychological Bulletin, 2015
102015
Associations between death fascination, death anxiety and religion among polish college students.
SA Lee, J Piotrowski, J Różycka, M Żemojtel-Piotrowska
Polish Psychological Bulletin. 44, 439-448, 2013
102013
Cross-cultural differences in metacognitive self
H Brycz, J Różycka-Tran, J Szczepanik
Economics and Sociology 8 (1), 157-164, 2015
92015
Wiara w życie jako grę o sumie zerowej
B Wojciszke, W Baryła, J Różycka
Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, 179-188, 2009
92009
Measurement invariance of the Belief in a Zero‐Sum Game scale across 36 countries
J Różycka‐Tran, P Jurek, M Olech, J Piotrowski, M Żemojtel‐Piotrowska
International Journal of Psychology 54 (3), 406-413, 2019
72019
Similarities and differences in values between Vietnamese parents and adolescents
TKH Truong, N Van Luot, J Różycka-Tran
7*2016
Entitlement and subjective well-being: a three-nations study
M Żemojtel-Piotrowska, J Piotrowski, A Clinton, J Cieciuch, ...
Health Psychology Report 3 (2), 140-149, 2015
72015
Wiara w grę o sumie zerowej, jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach.
J Różycka-Tran, P Boski, B Wojciszke
Psychologia Społeczna 9, 92-109, 2014
62014
Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza, w kulturze polskiej i wietnamskiej.
J Różycka, M Żemojtel-Piotrowska, TKH Truong
Psychologia Społeczna 8, 396-407, 2013
6*2013
Dlaczego ludzie myślą, że życie jest grą o sumie zerowej? Uwarunkowania i konsekwencje społeczno – ekonomiczne w Polsce i na świecie.
J Różycka, B Wojciszke
K. Skarżyńska (red.), Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności, 2009
62009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20