Jolanta Szada-Borzyszkowska
Jolanta Szada-Borzyszkowska
nauczyciel akademicki, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sytuacja dziecka zdolnego w szkole
J Szada-Borzyszkowska
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008
12008
Роль физического развития и мануальных навыков в приобретении готовности к школьному обучению и умению писать
E Jaszczyszyn, J Szada-Borzyszkowska
Личность профессионала: развитие, образование, здоровье, 188-197, 2016
2016
Kompetencje studentów pedagogiki wczesnoszkolnej do indywidualizowania pracy z uczniem
J Szada-Borzyszkowska
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania., 230-242, 2015
2015
Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia
J Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Ewa Jagiełło, 2013
2013
Reform of education on the first stage of education - plans and reality
J Szada-Borzyszkowska
Child In the World of Education – Education In the World of Child, 2013
2013
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne uczniów klas młodszych
J Szada-Borzyszkowska, B Dudel
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji …, 2013
2013
Wykorzystanie technologii informacyjnej w początkowym kształceniu matematycznym
J Szada-Borzyszkowska
Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia …, 2013
2013
Социальные компетенции учителей в решении конфликтов и споров
J Szada-Borzyszkowska
Формирование на гражданина и професионалиста в условията на университетсото …, 2013
2013
Praca zindywidualizowana z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
J Szada-Borzyszkowska
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji …, 2013
2013
Motywowanie dziecka z dysleksją próbą zapobieżenia jego marginalizacji
J Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie, 2012
2012
Kompetencje nauczyciela do indywidualizowania pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym
J Szada-Borzyszkowska
Kompetencje współczesnego nauczyciela, 262-273, 2012
2012
Mediacje rówieśnicze jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole
J Szada-Borzyszkowska
Edukacja- wczoraj dziś i jutro. Edukacja w perspektywie wyzwań społecznych …, 2012
2012
Проффесиональная подготовка учителей начальных классов как фактор процесса формирования математических компетенций у детей младшего школьного возрaста
J Szada-Borzyszkowska
Формирование на гражданина и професионалиста в условията на университетсото …, 2012
2012
Формирование математических компетенций у детей младшего школьного возраста
J Szada-Borzyszkowska
Начальная школа. Проблемы, приоритеты и перспективы развития, 124-127, 2012
2012
Burza nad sześciolatkiem
J Szada-Borzyszkowska
Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 119-146, 2012
2012
Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów
J Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Przeciw wykluczeniu społecznemu 3, 99-105, 2011
2011
Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w świetle nauczania i wychowania jako terapii
J Szada-Borzyszkowska
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, 294-301, 2011
2011
Edukacja dziecka – mity i fakty
J red. Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Trans Humana, 2010
2010
Dziecko z ADHD – wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców
J Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Edukacja dziecka- mity i fakty, 620-631, 2010
2010
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
J Szada-Borzyszkowska
Przeciw wykluczeniu społecznemu, 81-91, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20