Obserwuj
Sebastian Kopera
Sebastian Kopera
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Smart tourism challenges
U Gretzel, S Reino, S Kopera, C Koo
Journal of Tourism 16 (1), 41-47, 2015
1492015
Exploring barriers to innovation in tourism industry–the case of southern region of Poland
M Najda-Janoszka, S Kopera
Procedia-Social and Behavioral Sciences 110, 190-201, 2014
1432014
Interdisciplinarity in tech startups development: Case study of" unistartapp" project
S Kopera, E Wszendybył-Skulska, J Cebulak, S Grabowski
Foundations of Management 10 (1), 23-32, 2018
302018
Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym …
S Kopera
K. Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000
202000
The role of creativity in development of innovation in tourism
E Bascavusoglu-Moreau, S Kopera, E Wszendybył-Skulska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Forthcoming, 2013
192013
Kanał Youtube Jako Przykład Wykorzystania Mediów Społecznościowych W Procesie Transferu Wiedzy Do Biznesu Turystycznego (YouTube Channel as an Example of the Use of Social …
S Kopera, M Najda-Janoszka, E Wszendybył-Skulska
Folia Turistica, 55-72, 2014
92014
Benefit segmentation in the tourist accommodation market based on eWOM attribute ratings
K Nessel, S Kościółek, E Wszendybył-Skulska, S Kopera
Information Technology & Tourism 23 (2), 265-290, 2021
62021
Social software In information environment of tourist enterprise
S Kopera
Kubiak B.F., Korowicki A. (ed.), Information Management, 421-429, 2009
5*2009
Rola nowoczesnych systemów informacyjnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy
J Lewandowski, S Kopera
Poskrobko B. (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 208-221, 2009
42009
Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
S Kopera, J Lewandowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 45-53, 2006
42006
Who are the tourists booking their accommodations online? A segmentation study of the Cracow market
S Kościółek, K Nessel, E Wszendybył-Skulska, S Kopera
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 16 (3), 91-100, 2018
32018
Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych
S Kopera
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 234-243, 2011
32011
Employee spinoffs as the channel of knowledge leakage in tourism industry
M Najda-Janoszka, S Kopera, E Wszendybył-Skulska
Brussels: European Institute for Advanced Studies in Management, 2017
22017
Kierunki wykorzystania technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach turystycznych
S Kopera
Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, 125-166, 2011
2*2011
Rola samorządów lokalnych w budowaniu cyfrowego środowiska networkingu w regionach turystycznych
S Kopera
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 597, Ekonomiczne …, 2011
22011
Istota e-przedsiębiorczośći w praktyce działań biznesowych i społecznych
M Bednarczyk
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
12019
Edukacja przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
M Bednarczyk, S Kopera
Horyzonty Wychowania 17 (43), 25-38, 2018
12018
Social media as a source of knowledge for regional tourism organizations
S Kopera
Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017
12017
Social Media as a Source of Customer Knowledge–Potential and Limitations
S Kopera
Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University in Nowy Sącz and Foundation …, 2017
12017
Przedsiębiorstwo sportowe w przestrzeni wirtualnej
S Kopera
Warszawa: CeDeWu, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20