Jana KVINTOVÁ
Jana KVINTOVÁ
Faculty of Education, Palacky University Olomouc
Zweryfikowany adres z upol.cz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Reflection of constructivist theories in current educational practice.
A Juvova, S Chudy, P Neumeister, J Plischke, J Kvintova
Universal Journal of Educational Research 3 (5), 345-349, 2015
1072015
Přehled poruch psychického vývoje
P Michaela, K Jana
Grada Publishing as, 2016
402016
Physical activity, body composition and health assessment in current female University students with active and inactive lifestyles
J Kvintová, M Sigmund
Journal of Physical Education and Sport 16, 627, 2016
212016
Life satisfaction, health, self-evaluation and sexuality in current university students of sport sciences, education and natural sciences
M Sigmund, J Kvintová, H Hřebíčková, M Šafář, D Sigmundová
Acta Gymnica 44 (4), 231-241, 2014
132014
Active lifestyle as a determinant of life satisfaction among university students
J Kvintova, M Kudlacek, D Sigmundova
The Anthropologist 24 (1), 179-185, 2016
102016
Vybrané kapitoly z manažerské psychologie
M Sigmund, J Kvintová, M Šafář
Olomouc: Univerzita Palackého. Dostupné z:< https://publi. cz/books/171/07. html, 2014
72014
Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol
A Opletalová, J Kvintová
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
72014
Workplace bullying-coping strategies of teachers
T Čech, S Dobešová Cakirpaloglu, J Kvintová
Iclel 17 conference proceeding book, 416-424, 2017
62017
The perception of self-efficacy of prospective math teachers at elementary schools
R Dofková, J Kvintová
INTED2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 4063-4068, 2017
62017
Development of the attitude to mathematics in future primary school teachers as a determinant of their self-efficacy
R Dofková, J Kvintová
EDULEARN17 Proceedings, 3360-3365, 2017
62017
Basic physical profile of current Czech elite male ice hockey players-references values
M Sigmund, D Sigmundova, J Kvintova
Life Science Journal 12 (2), 9-13, 2015
62015
The incidence of workplace bullying in Czech teachers
S Dobešová Cakirpaloglu, T Čech, J Kvintová
da SilvaPereira, PA, Titrek, O., & G. Sezen-Gultekin (eds.). ICLEL 17 …, 2017
52017
Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání: kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v pregraduální přípravě
R Dofková, J Kvintová
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
52017
Vybrané osobnostní charakteristiky a strategie zvládání stresu u vysokoškolských studentů ve vztahu k intersexuálním diferencím a studijnímu zaměření
J Kvintová
Disertace. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2011
52011
ACHIEVEMENT MOTIVATION AND ITS STRUCTURE IN MIDDLE AND TOP MANAGERS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC.
M Sigmund, J Kvintová, R Hanuš, L Bartková, V Hobza
Ekonomika a Management, 2014
42014
Comparison of Live Satisfaction and ITS Components in Current Teachers and Selected Profession GROUPS.
M Sigmund, J Kvintová, M Pugnerová, H Hřebíčková
e-Pedagogium, 2014
42014
Life satisfaction and subjective health assessment in future teachers compared with current university students of physical culture and natural science
J Kvintová, M Sigmund, H Hřebíčková
II/2014 An independent scientific journal for interdisciplinary research in …, 2014
42014
Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to game position and player success
M SIGMUND, P KUTÁČ, M KUDLÁČEK, J Kvintová, S Kohn, ...
Journal of Physical Education and Sport 16, 1046-1051, 2016
32016
Selected personality traits and achievement motivation in university students of physical culture, education and natural sciences
M Sigmund, J Kvintová, I Dostálová, Z Hamřík
Acta Gymnica 43 (3), 37-47, 2013
32013
Mobbing a jeho role ve vnímání klimatu školy učiteli
T Čech, SD Cakirpaloglu, J Kvintová
Orbis Scholae 12 (3), 109-126, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20