Obserwuj
Заставецький Тарас Богданович
Заставецький Тарас Богданович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії
Zweryfikowany adres z tnpu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства: монографія
ТБ Заставецький
Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 127, 2005
392005
«Похмурий туризм» як відображення трагічних подій у історії та культурі народів
Т Заставецький, Л Заставецька
Тайп, 2011
222011
Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону
Т Заставецький
Туризм сільський зелений, 15-19, 2007
172007
Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства
І Ілляш, Д Ткач
Тернопіль, Астон, 2013
162013
The reform of administrative division in Ukraine: Problems of territorial communities’ formation in the Polish-Ukrainian borderland
A Kuczabski, L Zastavetska, T Zastavetskyy
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 87-97, 2017
72017
Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні
ТБ Заставецький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
62014
Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів
Д Ткач, Т Заставецький
Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матер. Всеукраїнської наук …, 2004
42004
Фрагмент монографії «Система міських по селень агропромислового регіону в умовах трансформації суспіль ства»
ТБ Заставецький
Тернопіль, 2005.—www. ukr tur. narod. ru/geourban/urbani zaz/urbanizazia, 0
4
Current state and prospects of dark tourism flows organization in Ukraine
O Bordun, R Komar
Current Issues of Tourism Research 4 (2), 4-12, 2015
32015
Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області
ТБ Заставецький
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004
32004
Основні риси сучасних урбанізаційних проце сів у агропромислових регіонах України
ТБ Заставецький
Наукові записки Терно пільського державного педагогічного університету …, 2001
32001
Формування та розвиток міських поселень Поділля
ДВ Ткач, ТБ Заставецький
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: збір …, 1998
31998
Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р.)
Л Заставецька, Т Заставецький
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
22022
Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України
ЛБ Заставецька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Краєзнавче дослідження етнічної географії адміністративного району
ТБ Заставецький
Матеріали І Міжнар. семінару з теорії і практики регіонального географічного …, 0
2
Зелений туризм як активатор соціально-економічного розвитку поселень агропромислових регіонів України
ЛБ Заставецька, ТБ Заставецький
Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної …, 2019
12019
Брендинг поселень як складова маркетингу територій
І Ілляш
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 49-54, 2017
12017
Історія дослідження геологічного фундаменту ландшафту Свидовець
ММ Карабінюк, АВ Мельник
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА …, 2016
12016
Зміна функцій міських поселень аграрного регіону
ТБ Заставецький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України
ЛВ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20