Cezary Woźniak
Cezary Woźniak
nauczyciel akademicki, Politechnika Warszawska
Verified email at ans.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nieruchomości: zagadnienia prawne
H Kisilowska, WP LexisNexis
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007
392007
Nieruchomości: zagadnienia prawne
H Kisilowska, WP LexisNexis
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007
392007
Proces inwestycyjny w budownictwie
W Kietliński, J Janowska, C Woźniak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
222007
Użytkowanie wieczyste
C Woźniak
CH Beck, 2006
172006
Nieruchomości komercyjne
W Kietliński, C Woźniak
Nieruchomości 6 (130), 34-42, 2009
72009
Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej
R Godlewski, H Kisilowska, M Łaczmańska, W Nosek, D Sypniewski, ...
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010
5*2010
Perspektywy prawa użytkowania wieczystego
C Woźniak
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 24-33, 2004
52004
Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej, komentarz
R Godlewski, H Kisilowska, M Łaczmańska, W Nosek, D Sypniewski, ...
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie 1, 2008
2*2008
Zagadnienia prawne e-biznesu 2019
C Woźniak
Department of Administrative Law and Public Policy, 2019
2019
Wieczyste na wieki
C Woźniak
Department of Administrative Law and Public Policy, 2019
2019
Zagadnienia prawne e-biznesu
C Woźniak
Department of Administrative Law and Public Policy, 2018
2018
Wybrane aspekty prawa transportowego
C Woźniak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
2016
Zarządzanie nieruchomością przez właściciela
C Woźniak
Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i …, 2015
2015
Prawa autorskie do dzieła naukowego (wybrane zagadnienia)
C Woźniak
Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i …, 2015
2015
Zarządzanie nieruchomością lokalową przez jej właściciela
C Woźniak
Prawo mieszkaniowe. Regulacje i praktyka, 51-75, 2015
2015
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zachowaniem organów władzy publicznej na gruncie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks cywilny
C Woźniak
Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Janowi …, 2013
2013
Odpłatne i nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego
C Woźniak
Nieruchomości: wzory pism i umów 4, 610-672, 2013
2013
Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym-analiza konstrukcji i jej skutków
C Woźniak
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2011
2011
Umowy w działalności inwestycyjnej
C Woźniak
Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz 2, 443-473, 2010
2010
Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych – próba analizy na przykładzie opłat za ustanowione prawo wieczystego użytkowania
C Woźniak
Patologie w administracji publicznej 1, 783-790, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20