Obserwuj
Anna Majchrowska
Anna Majchrowska
Zweryfikowany adres z geo.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
J Solon, J Borzyszkowski, M Bidłasik, A Richling, K Badora, J Balon, ...
Geographia Polonica, 2018
5932018
Systematyzacja krajobrazów w wybranych krajach europejskich
A Majchrowska
Problemy Ekologii Krajobrazu, 2008
192008
Abandonment of agricultural land in central Poland and its ecological role
A Majchrowska
Ekológia (Bratislava) 32 (3), 320-327, 2013
172013
The implementation of the European landscape convention in Poland
A Majchrowska
The European Landscape Convention: challenges of participation, 81-98, 2011
152011
Aerial imagery feature engineering using bidirectional generative adversarial networks: a case study of the pilica river region, poland
M Adamiak, K Będkowski, A Majchrowska
Remote Sensing 13 (2), 306, 2021
132021
Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
A Majchrowska
Czasopismo Techniczne. Architektura 104, 179-184, 2007
122007
Doświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych,[w:] Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów–wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
A Majchrowska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 6-17, 2013
112013
Effects of forest history on the biodiversity of vascular plants flora
A Majchrowska, B Woziwoda
The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia …, 2009
102009
Wpływ antropopresji na przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej cześci województwa łódzkiego: z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
A Majchrowska
Lodzkie Towarzystwo Naukowe, 2002
102002
Detecting land abandonment in Łódź Voivodeship using convolutional neural networks
S Krysiak, E Papińska, A Majchrowska, M Adamiak, M Koziarkiewicz
Land 9 (3), 82, 2020
82020
Terpiłowski Sł., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland. Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
J Solon, J Borzyszkowski, M Bidłasik, A Richling, K Badora, J Balon, ...
Geogr. Pol 91 (2), 143-170, 0
8
The History of State Forest and Forestry in Poland
A Majchrowska
Manag. North. Eur. For 12, 318-358, 2018
52018
Mezoregiony fizycznogeograficzne Polski–weryfikacja i uszczegółowienie granic na podstawie współczesnych danych przestrzennych
J Solon, J Borzyszkowski, M Bidłasik, A Richling, K Badora, J Balon, ...
Geographia Polonica (w druku), 2018
52018
Audyt krajobrazowy narzędziem innowacji społecznej
A Majchrowska, E Papińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
52018
Europejska Konwencja Krajobrazowa impulsem dla badań interdyscyplinarnych
A Majchrowska
Problemy Ekologii Krajobrazu 16 (1), 2006
52006
Effects of speed limits introduced to curb road noise on the performance of the urban transport system
M Borowska-Stefańska, J Felcyn, M Gałuszka, M Kowalski, ...
Journal of Transport & Health 30, 101592, 2023
42023
Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycznogeograficznych województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych
A Majchrowska, E Papinska
Prace i Studia Geograficzne 63 (1), 2018
42018
Identyfikacja i charakterystyka krajobrazów w skali gminy-przykłady z województwa łódzkiego
P Królewski, K Lidke, A Majchrowska
Problemy Ekologii Krajobrazu 41, 2016
42016
Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych
A Majchrowska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 6 (6), 115-134, 2004
42004
Europejskie przykłady typologii krajobrazów kulturowych
A Majchrowska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20