Jarosław Zubrzycki
Title
Cited by
Cited by
Year
Accuracy control in the machining of low rigidity shafts
A Świć, D Wołos, J Zubrzycki, M Opielak, A Gola, V Taranenko
Applied Mechanics and Materials 613, 357-367, 2014
382014
Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma
T Malecka-Massalska, A Smolen, J Zubrzycki, K Lupa, K Morshed
Journal of Physiology and Pharmacology 63 (1), 101, 2012
302012
STRUCTURAL ANALYSIS OF ARTICULAR CARTILAGE OF THE HIP JOINT USING FINITE ELEMENT METHOD
R Karpiński, Ł Jaworski, J Zubrzycki
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (31), 240-246, 2016
222016
Modelling and systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machining
A Świć, J Zubrzycki, V Taranenko
Applied Mechanics and Materials 282, 211-220, 2013
212013
Mathematical Model of the Hole Drilling Process and Typical Automated Process of Designing Hole Drilling Operations
J Zubrzycki, A Świć, V Taranenko
Applied Mechanics and Materials 282, 221-229, 2013
192013
Proposal of multi robotic cells for production lines
M Hajduk, V Baláž, L Koukolová, J Zubrzycki
Applied Mechanics and Materials 613, 60-65, 2014
112014
Modeling of characteristics of dynamic system of turning process for axial-symmetric shafts
A Abakumov, V Taranenko, J Zubrzycki
V-th INTERNATIONAL CONGRESS “MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES 06" 20-28 …, 2006
112006
Computer-aided design of human knee implant
J Zubrzycki, N Smidova
Applied Mechanics and Materials 613, 172-181, 2014
92014
Telemedycyna–medycyna i technika w walce o nasze zdrowie
J Zubrzycki, T Małecka-Massalska
Zdrowie Publiczne 4 (120), 421-425, 2010
92010
Badania eksperymentalne charakterystyk układu dynamicznego procesu technologicznego toczenia. W: Zagadnienia pękania i skrawania materiałów plastycznych
J Zubrzycki, A Abakumow, G Taranenko, W Taranenko
Monografia, red. Józef Jonak. Wyd. LTN, Lublin, 2008
92008
Moduły programowe dla badania charakterystyk układu dynamicznego procesu skrawania
A Abakumow, W Taranienko, J Zubrzycki
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 99-109, 2006
82006
Structural analysis of the pelvic girdle before and after hip replacement procedure
J Zubrzycki, R Karpinski, L Jaworski, АМ Ausiyevich, N Smidova
Наука и техника, 2018
72018
Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego
M Braniewska, J Zubrzycki, R Karpiński, M Olszówka, M Niścior
Innowacje w fizjoterapii 2, 147-170, 2015
72015
Altered tissue electrical properties in women with breast cancer–Preliminary observations.
T Malecka-Massalska, K Chara, P Golebiowski, M Wladysiuk, A Smolen, ...
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20 (3), 2013
72013
CONTROLLING THE DYNAMICAL SYSTEM OF MACHINE TOOL BY ELASTIC-DEFORMABLE SHAFTS MACHINING
A Abakumov, V Taranenko, J Zubrzycki, D Wołos
Прогрессивные технологии и системы машиностроения, 272-277, 2006
72006
The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint
R Karpiński, Ł Jaworski, J Zubrzycki
ITM Web of Conferences 15, 07015, 2017
62017
Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego
M Mańko, J Zubrzycki, R Karpiński
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering 1 (1-2), 33--58, 2015
62015
NUMERYCZNO–EKSPERYMENTALNE BADANIA WPŁYWU KSZTAŁTU POWIERZCHNI NATARCIA OSTRZA NA OBCIĄŻENIE NOŻA SKRAWAJĄCEGO NATURALNY MATERIAŁ KRUCHY
J ZUBRZYCKI, J JONAK
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003
62003
Modelling of dynamic system characteristics of deep hole drilling process with tools about flexible stifness
J Zubrzycki, A Świć, M Opielak
Applied Mechanics and Materials 613, 333-339, 2014
52014
WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIKI PROCESU SKRAWANIA MATERIAŁÓW SELECT PROBLEMS OF MECHANICS PROCESS OF MACHINE CUTTING OF MATERIALS
J Jonak, J Podgórski, J Zubrzycki
Nauka i Technika 12 (5), 27-31, 2001
5*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20