Obserwuj
Kateryna Korobkova
Kateryna Korobkova
Zabolotny Institute of microbiology and virology NASc of Ukraine
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вплив мiкоплазмової iнфекцiї на жирнокислотний склад загальних лiпiдiв та морфологiю клiтин калюсiв пшеницi
КС Коробкова, ЛП Панченко, АМ Онищенко, АМ Остапчук, ОО Панюта
Мікробіологія і біотехнологія, 62-67, 2010
42010
Чутливість мікоплазм до похідних арилаліфатичних аміноспиртів
ТІП Дронова М.Л., Коробкова К.С., Вринчану Н. О.
Фармакологія та лікарська токсикологія 35 (4-5.), 48-52, 2013
3*2013
створення модельної системи IN VITRO для вивЧення вЗаЄмодії ФітоПатогенниХ молікутів З клітинами рослин
КС Коробкова, АМ Онищенко, ЛП Панченко, ОЄ Мамчур, ОО Дмитрук, ...
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного, 2009
32009
Recent data on the causative agent of pale green dwarf (Acholeplasma laidlawii var. granulum incertae sedis) in Ukraine: pathogenicityand virulence factors and host reactions
K Korobkova, V Patyka
Agricultural Science and Practice 2 (1), 30-34, 2015
12015
Status and activity of the photosynthetic apparatus of wheat plants affected phytomycoplasmoses with phytohormones foliar treatment
AB Gulyaeva, IP Tokovenko, KS Korobkova, VP Patyka
J Sci World 10 (26), 52-56, 2015
12015
Влияние микоплазменной инфекции на жирнокислотный состав каллусов сахарной свеклы
ЛП Панченко, ЕС Коробкова, АН Остапчук
Мікробіол. журн 77 (6), 55-61, 2015
12015
Идентификация цианобактерий рода Аnabaena, выделенных из ризосферы хлопчатника
ГХ Кадырова, ЕС Коробкова
Мікробіологічний журнал, 48, 2013
12013
Фізико-хімічні властивості протеолітичного комплексу Bacillus sрp
ОВ Ястребова, КС Коробкова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2012
12012
Вплив ризобій на прояв мікоплазмової інфекції люцерни в лабораторних умовах
КС Коробкова, ТВ Затовська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Влияние Tn5-мутанта Rhizobium meliloti с измененными липополисахаридами на проявление микоплазмоза люцерны
ЕС Коробкова, ТВ Затовская, ВФ Патыка
Фактори експериментальної еволюції організмів, 278-282, 2017
2017
EFFECT OF ACHOLEPLASMA LAIDLAWII VAR. GRANULUM 118 ON LIPOXYGENASE ACTIVITY OF PLANT CELLS IN VITRO
КС Коробкова
Велес, 50-54, 2016
2016
Вплив регуляторів росту на морфогенез та антиоксидантну активність листків рослин м'якої пшениці, інфікованих Acholeplasma laidlawii var. granulum штам 118
ВП Патика, ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, КС Коробкова
Физиология растений и генетика, 50-55, 2016
2016
Зміна вмісту фенольних сполук в калюсах цукрового буряку як відповідь на інфікування ахолеплазмою
ЛП Панченко, КС Коробкова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Антимікоплазмова активність похідних 1–адамантанфенолу
ТІП Дудікова Д.М., Коробкова К.С., Вринчану Н.О.
Фармакологія та лікарська токсикологія. 39 (№3), 20-24, 2014
2014
Активность фенилаланин-аммиак-лиазы в каллусных культурах сахарной свеклы, инфицированных ахолеплазмой
ЛП Панченко, ЕС Коробкова
Мікробіологічний журнал, 81-86, 2012
2012
Влияние Acholeplasma laidlawii var. granulum на лектиновую активность каллусов сахарной свеклы
ЛП Панченко, ЕС Коробкова, ГВ Диденко, ЕВ Ястребова, ...
Мікробіологічний журнал, 24-28, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16