Piotr Jaskula
Piotr Jaskula
Associate professor at Gdansk University of Technology (Poland)
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analysis of effect of overloaded vehicles on fatigue life of flexible pavements based on weigh in motion (WIM) data
D Rys, J Judycki, P Jaskula
International Journal of Pavement Engineering 17 (8), 716-726, 2016
452016
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
402014
Badania odporności betonu asfaltowego na oddziaływanie wody i mrozu
J Judycki, P Jaskuła
Drogownictwo 52, 12, 1997
301997
Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading
M Pszczoła, D Ryś, P Jaskuła
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 16 (4), 245-264, 2017
282017
Durability of asphalt concrete subjected to deteriorating effects of water and frost
P Jaskula, J Judycki
Journal of Performance of Constructed Facilities 30 (1), C4014004, 2016
262016
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road Materials and Pavement Design, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2015, 2015
252015
Evaluation of asphalt mixture low-temperature performance in bending beam creep test
M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, P Jaskula, C Szydlowski
Materials 11 (1), 100, 2018
242018
Rolling resistance and tyre/road noise on rubberised asphalt pavement in Poland
B Świeczko-Żurek, P Jaskula, JA Ejsmont, A Kędzierska, P Czajkowski
Road Materials and Pavement Design 18 (1), 151-167, 2017
242017
Thermal stabilization and permanent deformation resistance of LWA/PCM-modified asphalt road surfaces
M Ryms, H Denda, P Jaskuła
Construction and Building Materials 142, 328-341, 2017
222017
Effect of polymer fibres reinforcement on selected properties of asphalt mixtures
P Jaskuła, M Stienss, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 441-448, 2017
212017
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
192013
Verification of the criteria for evaluation of water and frost resistance of asphalt concrete
P Jaskuła, J Judycki
Road Materials and Pavement Design 9 (sup1), 135-162, 2008
162008
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
152017
Determination of vehicles load equivalency factors for polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavement structures
D Rys, J Judycki, P Jaskula
Transportation Research Procedia 14, 2382-2391, 2016
152016
Influence of compaction effectiveness on interlayer bonding of asphalt layers
P Jaskuła
The 9th international conference “Environmental Engineering, 7, 2014
142014
Modyfikacja metody zginania belek z mieszanek mineralno-asfaltowych i ocena ich parametrów reologicznych
J Judycki, M Pszczoła, P Jaskuła
VII Międzynarodowa Konferencja, Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe, 91-100, 2001
112001
Badania oddziaływania wody i mrozu na betony asfaltowe o zwiększonej odporności na deformacje trwałe
J Judycki, P Jaskuła
Drogownictwo 12 (99), 367-371, 1999
111999
Review and evaluation of cold recycling with bitumen emulsion and cement for rehabilitation of old pavements
B Dołżycki, P Jaskuła
Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) 6 (4 …, 2019
102019
Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe.
J Judycki, P Jaskuła
102004
Badania odporności betonu asfaltowego zawierającego wapno hydratyzowane na działanie wody i mrozu
J Judycki, P Jaskuła
V Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe, 111-118, 1999
101999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20