Andrzej Okuniewski
Andrzej Okuniewski
Gdansk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Coordination polymers and molecular structures among complexes of mercury (II) halides with selected 1-benzoylthioureas
A Okuniewski, D Rosiak, J Chojnacki, B Becker
Polyhedron 90, 47-57, 2015
2112015
Novel complexes possessing Hg–(Cl, Br, I)···O=C halogen bonding and unusual Hg₂S₂(Br/I)₄ kernel. The usefulness of τ₄′ structural parameter
D Rosiak, A Okuniewski, J Chojnacki
Polyhedron 146, 35-41, 2018
33*2018
3,3'-Dibenzoyl-1,1'-dibenzyl-1,1'-(ethane-1,2-diyl)dithiourea
A Okuniewski, J Chojnacki, B Becker
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 68 (3), o619-o620, 2012
242012
Crystallographic study of self-organization in the solid state including quasi-aromatic pseudo-ring stacking interactions in 1-benzoyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl) thiourea and 1 …
A Okuniewski, D Rosiak, J Chojnacki, B Becker
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry 73 (1), 52-56, 2017
72017
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
A Okuniewski, B Becker
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 67 (7), o1749-o1750, 2011
52011
Bis(diisopropylammonium) thiosulfate and bis(tert-butylammonium) thiosulfate
A Okuniewski, J Chojnacki, K Baranowska, B Becker
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 69 (2 …, 2013
42013
N,N'-Diphenylthiourea acetone monosolvate
A Okuniewski, J Chojnacki, B Becker
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 67 (1), o55-o55, 2010
42010
Photoresponsive, amide-based derivative of embonic acid for anion recognition
N Łukasik, J Chojnacki, E Luboch, A Okuniewski, E Wagner-Wysiecka
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 390, 112307, 2020
22020
Copper (I) iodide ribbons coordinated with thiourea derivatives
D Rosiak, A Okuniewski, J Chojnacki
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry 74 (12), 1650-1655, 2018
22018
1,3-Di-n-butylthiourea
A Okuniewski, A Dąbrowska, J Chojnacki
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 67 (4), o925-o925, 2011
22011
N-Benzoyl-N′-phenylurea
A Okuniewski, J Chojnacki, B Becker
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 66 (2), o414-o414, 2010
22010
Impact of the anion and chalcogen on the crystal structure and properties of 4,6-dimethyl-2-pyrimido(thio)nium halides
A Okuniewski, D Rosiak, J Chojnacki
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry 76 (5), 468-475, 2020
12020
Ion recognition properties of new pyridine-2,6-dicarboxamide bearing propeller-like pendant residues: multi-spectroscopic approach
E Wagner-Wysiecka, N Łukasik, A Okuniewski, B Galiński
Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 151, 331-343, 2020
12020
The influence of the type of halogen substituent and its position on the molecular conformation, intermolecular interactions and crystal packing for a series of 1-benzoyl-3 …
D Rosiak, A Okuniewski, J Chojnacki
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry 77 (1), 2021
2021
Chemia z bliska
A Okuniewski, A Mietlarek‐Kropidłowska, A Pladzyk, Ł Ponikiewski, ...
2016
Synteza i badania strukturalne związków kompleksowych miedzi(I) i rtęci(II) z wybranymi ligandami tioamidowymi
A Okuniewski
Politechnika Gdańska, 2014
2014
Hückel i Möbius – zjawisko aromatyczności dawniej i dziś
A Okuniewski
E. Widawska, K. Kowal, Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI …, 2012
2012
Dziesięć Ogólnopolskich Szkół Chemii i chemiczne metody zapisu informacji
A Okuniewski
XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 52, 2012
2012
Modulated crystal structures – periodicity in more than three dimensions
A Okuniewski
C. Fijało, P. Fijało, 15th International Symposium of Students and Young …, 2012
2012
LattE-first-principles lattice energy calculations
A Okuniewski
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20