Obserwuj
Monika Ratajczyk (Nalewajek)
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
“Young and Green” a Study of Consumers’ Perceptions and Reported Purchasing Behaviour towards Organic Food in Poland and the United Kingdom
A Kowalska, M Ratajczyk, L Manning, M Bieniek, R Mącik
Sustainability 13 (23), 13022, 2021
192021
The role of social media in building awareness of responsible consumption
M Nalewajek, R Macik
Make learn, Zadar, Croácia, 837-844, 2013
192013
Comparison of the purchasing behaviour of Polish and United Kingdom consumers in the organic food market during the COVID-19 pandemic
J Wojciechowska-Solis, A Kowalska, M Bieniek, M Ratajczyk, L Manning
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (3), 1137, 2022
172022
Consumer preferences for retail format choice—Case of polish consumers
R Mącik, D Mącik, M Nalewajek
Proceedings of the Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation …, 2013
132013
The impact of virtual communities on enhancing hedonistic consumer attitudes
M Nalewajek, R Macik
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2013
132013
Exploration of consumers’ behaviours connected with product reuse
M Nalewajek, R Macik
Diversity, Technology, and Innovation for Operational Competitiveness …, 2013
62013
Jak kupuje generacja Y?
M Ratajczyk
Studia Ekonomiczne 330, 184-193, 2017
52017
E-marketing activities and perceived competitive advantage in the context of globalization–study of lublin region firms
R Macik, B Jozwik, M Nalewajek
International Conference of Management, Knowledge and Learning pp, 741-749, 2012
52012
Qualitative Insight at the Process of Purchasing
M Nalewajek, R Mącik
Studia Ekonomiczne 151, 96-106, 2013
42013
E-opakowanie wyzwaniem dla współczesnego marketingu
M Nalewajek
Studia Ekonomiczne, 128-139, 2016
32016
Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów?
M Nalewajek
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2015
32015
Changes in the young consumer’s purchasing process
M Ratajczyk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (2 …, 2017
22017
Przejawy świadomej konsumpcji w zachowaniach młodych konsumentów
M Ratajczyk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (4.3), 119-130, 2016
22016
Racjonalność i irracjonalność zachowań konsumentów na rynku usług fryzjerskich
M Nalewajek
Konsumpcja i Rozwój 1, 70-82, 2015
22015
Smart shopping as consumer orientation and its selected correlates–empirical investigation
R Mącik, M Nalewajek
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 108-116, 2014
22014
Implications of different mental and behavioral approaches to hairdressing services− consumers clustering approach
M Nalewajek, R Mącik
Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International …, 2014
22014
Charakterystyka sposobu podejmowania decyzji zakupowych a wybór wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu
R Mącik, M Nalewajek
Handel Wewnętrzny 2, 2013
22013
Interactive Shopping Aids Usage by Consumers as a Way to Reduce Shopping Risk
R Mącik, M Nalewajek
Studia Ekonomiczne, 107-118, 2013
22013
Product Package Second Life: Exploratory Research of Secondary Use
M Nalewajek, R Macik
Knowledge and Learning: Global Empowerment; Proceedings of the Management …, 2012
22012
Motywacja racjonalności w korzystaniu z ICT w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumenta w świetle wyników badań empirycznych
R Mącik, M Nalewajek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 85-98, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20