Anna Kononiuk
Anna Kononiuk
Politechnika Białostocka, Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
56*2010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
40*2011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
352016
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
JN A. Kononiuk
Wolters Kluwer, 2014
352014
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
302015
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
302013
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
30*2012
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glinska, A Kononiuk, L Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation Policy 9 (1), 19-38, 2013
292013
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight
A Kononiuk, A Magruk
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28-40, 2008
282008
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
252017
How do companies envisage the future? Functional foresight approaches
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska, J Gáspár
Engineering Management in Production and Services 9 (4), 2017
242017
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
232019
Gudanowska A.(red.), Glińska E., Glińska U
J Ejdys, J Nazarko, A Kononiuk
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty …, 2013
23*2013
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
212017
Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”)
A Kononiuk
maszynopis, 2011
212011
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
19*2011
Assessing the maturity level of foresight in Polish companies—a regional perspective
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska
European Journal of Futures Research 3 (1), 23, 2015
152015
Foresight in a small enterprise. A case study
A Kononiuk, E Glińska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 971-976, 2015
152015
Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce
U Glińska, A Kononiuk, Ł Nazarko
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 60-73, 2008
152008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20