Obserwuj
Sławomir Dorocki
Sławomir Dorocki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych
M Borowiec, S Dorocki, B Jenner
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 95-109, 2009
692009
Permanence of economic potential of cities based on sector development
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Chinese Geographical Science 27, 123-136, 2017
442017
Eastern European cities as command and control centres in a time of economic crisis
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Acta Geographica Slovenica 58 (2), 101–110-101–110, 2018
362018
Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji
S Dorocki
Prace Geografii Przemysłu PTG - Processes of Transformation of Industry and …, 2010
322010
The maquiladora industry impact on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization
S Dorocki, P Brzegowy
Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the …, 2014
302014
Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie
S Dorocki, JP Jastrzębski
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach …, 2011
302011
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne
S Dorocki, I Szymańska, Anna, M Zdon-Korzeniowska
Przedsiębiorczość i zarządzanie 8, 45-60, 2012
282012
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
S Dorocki, T Rachwał, AI Szymańska, M Zdon-Korzeniowska
Current Issues of Tourism Research 2, 20-29, 2012
272012
Changes in the command and control potential of European cities in 2006–2016
S Dorocki, P Raźniak, A Winiarczyk-Raźniak
Geographia Polonica 92 (3), 275-288, 2019
262019
Economic resilience of the command and control function of cities in Central and Eastern Europe
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Acta Geographica Slovenica 60 (1), 95–105-95–105, 2020
252020
Spatial changes in the command and control function of cities based on the corporate centre of gravity model
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Miscellanea Geographica 24 (1), 35-41, 2020
252020
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
S Dorocki, W Kilar, T Rachwał
Przedsiębiorczość - Edukacja 7, 308-320, 2011
242011
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji
S Dorocki
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 17, 67-86, 2011
242011
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy
S Dorocki, AI Szymańska, M Zdon-Korzeniowska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2013
222013
Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji
S Dorocki
Przedsiębiorczość–Edukacja, 176-184, 2008
222008
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
S Dorocki
Przedsiębiorczość-Edukacja 5, 2009
212009
Applicability of automatic image analysis in quartz-grain shape discrimination for sedimentary setting reconstruction
D Chmielowska, B Woronko, S Dorocki
Catena 207, 105602, 2021
202021
Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World
S Dorocki
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 108-131, 2014
202014
Regional Differentiation in the Development of French Towns—Quantitative Analysis
S Dorocki
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 29, 13-31, 2012
182012
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego
S Dorocki, AI Szymańska, M Zdon-Korzeniowska
Przedsiębiorczość-Edukacja 9, 175-184, 2013
172013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20