Sławomir Dorocki
Sławomir Dorocki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych
M Borowiec, S Dorocki, B Jenner
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 95-109, 2009
632009
Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji
S Dorocki
Prace Geografii Przemysłu PTG - Processes of Transformation of Industry and …, 2010
282010
Przedsiębiorczość-Edukacja: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne-nr 1/2005
Z Zioło, T Rachwał
Wydawnictwo" MiWa", Kraków, 2005
28*2005
Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie
S Dorocki, JP Jastrzębski
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach …, 2011
272011
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji
S Dorocki
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 17, 67-86, 2011
262011
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne
S Dorocki, I Szymańska, Anna, M Zdon-Korzeniowska
Przedsiębiorczość i zarządzanie 8, 45-60, 2012
232012
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsićbiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
S Dorocki, W Kilar, T Rachwał
Przedsićbiorczość–Edukacja 7, 308-320, 2011
232011
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
S Dorocki, W Kilar, T Rachwał
Przedsiębiorczość - Edukacja 7, 308-320, 2011
232011
Permanence of economic potential of cities based on sector development
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Chinese Geographical Science 27 (1), 123-136, 2017
212017
Eastern European cities as command and control centres in a time of economic crisis
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Acta Geographica Slovenica 58 (2), 101-110, 2018
202018
Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji
S Dorocki
Przedsiębiorczość–Edukacja, 176-184, 2008
202008
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
S Dorocki
Przedsiębiorczość-Edukacja 5, 2009
192009
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
S Dorocki, T Rachwał, AI Szymańska, M Zdon-Korzeniowska
Current Issues of Tourism Research 2, 20-29, 2012
172012
Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+ R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji
S Dorocki, B Jenner
Przedsiębiorczość-Edukacja, 188-197, 2009
162009
Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno-zarządcze miast w dobie globalizacji
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
142016
Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej
P Raźniak, S Dorocki, A Winiarczyk-Raźniak
Studia Miejskie 18, 119-130, 2015
142015
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego
S Dorocki, AI Szymańska, M Zdon-Korzeniowska
Przedsiębiorczość-Edukacja 9, 175-184, 2013
142013
Regional Differentiation in the Development of French Towns—Quantitative Analysis
S Dorocki
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 29, 13-31, 2012
142012
Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World
S Dorocki
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 108-131, 2014
132014
Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji
M Borowiec, S Dorocki
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu …, 2011
132011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20