Obserwuj
Piotr Bartkowiak
Piotr Bartkowiak
Instytut Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
P Bartkowiak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008
362008
Technical and technological progress in the context of sustainable development of agriculture in Poland
A Bartkowiak, P Bartkowiak
Procedia Engineering 182, 66-75, 2017
162017
Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji
P Bartkowiak, D Dudek, E Wszendybył-Skulska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
112016
Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych
P Bartkowiak, J Domański
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 14 (3 Przedsiębiorczy menedżer …, 2013
112013
Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego
P Bartkowiak, M Koszel
Przegląd Organizacji, 68-76, 2015
102015
THE DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE SECTOR IN POLAND.
A Bartkowiak, P Bartkowiak
Transformations in Business & Economics 11, 2012
102012
The role of information in product innovation process and assortment management
P Bartkowiak, IP Rutkowski
LogForum 12 (2), 2016
82016
Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
P Bartkowiak, M Borkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786 (64/1), 297-307, 2013
72013
Indicators of Sustainable Development of Enterprises. A Case Study
T Bernat, P Bartkowiak
Actual Problems of Economics, 94-104, 2012
72012
Menedżer a kierownik w organizacji
P Bartkowiak, P Niewiadomski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
62011
Green jobs-a creative destruction case?
T Bernat, P Bartkowiak
Actual Problems of Economics, 109-116, 2012
52012
Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony
R Borowiecki, P Bartkowiak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 17-32, 2006
52006
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
J Adamczyk, P Bartkowiak
WNT, Warszawa, 2004
52004
Financial review as an element of corporate governance in the Polish legal regulations
P Bartkowiak, M Borkowski
Journal of International Studies 7 (2), 2014
42014
Koncepcja współkreowania wartości dla klienta na przykładzie modelu DART
P Bartkowiak
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 9-18, 2014
42014
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ-KOMPETENCYJNE WYZWANIA SUKCESJI.
P Bartkowiak, P Niewiadomski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2012
42012
POLICY DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE COMMUNE SELF-GOVERNMENT.
P Bartkowiak
Transformations in Business & Economics 11, 2012
42012
Rozwój zrównoważony jako jeden z kierunków restrukturyzacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Polsce
P Bartkowiak
Przegląd Organizacji, 22-25, 2004
42004
Rynek pierwotny w poznaniu z perspektywy sprzedających i kupujących mieszkania
P Bartkowiak, Ł Strączkowski
Studia Ekonomiczne 382, 9-23, 2019
32019
Forms of relationships among local government units in Polish metropolitan areas
P Bartkowiak, M Koszel
Procedia Engineering 182, 76-82, 2017
32017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20