Kamil Zaradkiewicz
Kamil Zaradkiewicz
Assistant Professor, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
J Rajski, W Kocot, K Zaradkiewicz
Wydaw. Prawnicze" LexisNexis", 2002
512002
Kodeks cywilny: Komentarz do artykułów 1-44910
K Zaradkiewicz, M Safjan, Z Banaszczyk, K Pietrzykowski, A Brzozowski, ...
45*2013
Prawo handlowe
Z Okolski, Safjan, Modrzejewska, Modrzejewski
Wolters Kluwer Polska, 2008
262008
Instytucjonalizacja wolności majątkowej
K Zaradkiewicz
23*2013
System prawa prywatnego, t. 4
E Gniewek, R Mikosz
Prawo rzeczowe, Warszawa, 2007
212007
Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie cywilnym
K Zaradkiewicz
Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1999
181999
Kodeks cywilny
Z Banaszczyk, A Brzozowski, M Kłoda, J Mojak, L Ogiegło, M Pazdan, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2021
102021
National reports on the transfer of movables in Europe
W Faber, B Lurger
Sellier, 2008
102008
Prawo kontraktów handlowych
J Rajski, WJ Kocot, K Zaradkiewicz
Warszawa, LexisNexis Polska, 2007
102007
La Convention européenne sur la biomédecine et les droits de l'homme et l'ordre juridique international (1)
C Byk
82001
Tzw. zastaw nieakcesoryjny w polskim prawie cywilnym. Uwagi ogo «lne na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawo «w
K Zaradkiewicz
Kwartalnik Prawa Prywatnego 2, 293, 2000
82000
System prawa prywatnego
A Stelmachowski, K Zaradkiewicz
Prawo rzeczowe 3, 2007
72007
Acquisition and loss of ownership of goods
W Faber, B Lurger
Walter de Gruyter, 2011
62011
Nowa regulacja prawa hipotecznego
K Zaradkiewicz
Przegląd Prawa Handlowego 1, 1-50, 2011
52011
Ochrona nabywców timesharing’uw projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
K Zaradkiewicz
Przegląd Legislacyjny 1, 2000
52000
Rola orzecznictwa w systemie prawa
A Bodnar, T Giaro, P Bogdanowicz, P Borecki, M Gersdorf, R Grzeszczak, ...
Wolters Kluwer, 2016
32016
Prawo a polityka: materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku
M Zubik
Liber, 2007
32007
Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w teorii i praktyce
K Zaradkiewicz
Palestra, 2005
32005
Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego. Uwagi dotyczące projektów ustaw przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego
J Sadomski, K Zaradkiewicz
Kwartalnik Prawa Prywatnego 1, 1999
31999
Kodeks cywilny: komentarz
Z Banaszczyk
Wydawn. CH Beck, 2002
22002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20